Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

Doanh nghiệp siêu nhỏ là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ bé, số lượng lao động ít, thông thường hoạt động trên một lĩnh vực nhất định. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh, để tồn tại và phát triển thì bản thân các doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ phải tự chuyển mình bằng cách kinh doanh đa ngành nghề hơn. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, kế toán được xem là một công cụ quan trọng phục vụ quản trị hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại Việt Nam trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kế toán tại các doanh nghiệp siêu nhỏ chưa được quan tâm đúng mức. Việc hoạch định và ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức kế toán trong doanh nghiệp siêu nhỏ ở giai đoạn bắt đầu, công tác tổ chức kế toán tại các doanh nghiệp siêu nhỏ chủ yếu là cài đặt các phần mềm ứng dụng rời rạc, không liên kết, còn nhiều bất cập, hạn chế.

Từ khóa: CNTT: Công nghệ thông tin; TCKT: Tổ chức kế toán

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 10/2019 của  TS. Nguyễn Đăng Huy*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

File đính kèm

To-chuc-KT-tai-DN-sieu-nho.pdfXem thêm
Hoàn thiện chứng từ và sổ kế toán trong công tác kế toán Kho bạc Nhà nước

Hoàn thiện chứng từ và sổ kế toán trong công tác kế toán Kho bạc Nhà nước

Hiệu quả thoái vốn nhà nước, nhìn từ trường hợp Sabeco

Hiệu quả thoái vốn nhà nước, nhìn từ trường hợp Sabeco

Áp dụng Kế toán quản trị tại doanh nghiệp Việt Nam

Áp dụng Kế toán quản trị tại doanh nghiệp Việt Nam

Tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp dược phẩm khu vực phía Bắc trong thời đại 4.0

Tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp dược phẩm khu vực phía Bắc trong thời đại 4.0

Tầm quan trọng của quản lý thuế đối với tuân thủ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp TP.HCM

Tầm quan trọng của quản lý thuế đối với tuân thủ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp TP.HCM

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh