Các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính toàn diện Nghiên cứu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Tài chính toàn diện là việc các cá nhân và doanh nghiệp có thể tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ tài chính hữu ích với giá cả phải chăng, đáp ứng được các nhu cầu của họ, bao gồm: chuyển tiền, thanh toán, tiết kiệm, tín dụng và bảo hiểm – được cung cấp một cách có trách nhiệm và bền vững (WorldBank (2018) – Tổng quan về tài chính toàn diện).Nghiên cứu này nhằm chỉ rõnhững yếu tố quyết định tài chính toàn diện ở Việt Nam ngày nay. Tài chính toàn diện được coi là yếu tố thúc đẩy cho các mục tiêu phát triển bền vững, mang lại khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho mọi người, trực tiếp góp phần giảm nghèo, xây dựng năng lực và bình đẳng.

Từ khóa: Tài chính toàn diện; phát triển; tăng trưởng kinh tế; dịch vụ tài chính

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 10/2019 của TS. Nguyễn Thị Diệu Thu* TS. Nguyễn Thị Kim Oanh**

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

File đính kèm

Nhan-to-anh-hg-TC-toan-dien-giai-doan-hien-nay.pdf

 

Xem thêm
Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

Hoàn thiện chứng từ và sổ kế toán trong công tác kế toán Kho bạc Nhà nước

Hoàn thiện chứng từ và sổ kế toán trong công tác kế toán Kho bạc Nhà nước

Hiệu quả thoái vốn nhà nước, nhìn từ trường hợp Sabeco

Hiệu quả thoái vốn nhà nước, nhìn từ trường hợp Sabeco

Áp dụng Kế toán quản trị tại doanh nghiệp Việt Nam

Áp dụng Kế toán quản trị tại doanh nghiệp Việt Nam

Tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp dược phẩm khu vực phía Bắc trong thời đại 4.0

Tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp dược phẩm khu vực phía Bắc trong thời đại 4.0

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh