CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ NHỮNG CÔNG NGHỆ ĐƯỢC VẬN DỤNG TRONG THẾ HỆ KIỂM TOÁN MỚI

Công nghiệp 4.0 đang tác động đến các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực, từ nghiên cứu và phát triển đến sản xuất, thương mại và dịch vụ. Công nghiệp 4.0 với sự ra đời của những công nghệ hiện đại đã giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngành công nghiệp; trong đó, có thể kể đến ngành dịch vụ kiểm toán. Bài viết đi vào phân tích những đặc điểm cơ bản của Công nghiệp 4.0 và những công nghệ cơ bản sẽ được vận dụng trong thế hệ kiểm toán mới: Kiểm toán 4.0 trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Bài viết ThS Nguyễn Thị Khánh Vân * Khoa kế toán trường Đại học Duy Tân đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 03/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

CN-40-nhung-cong-nghe-duoc-van-dung-trong-the-he-kiem-toan-moi.pdf

Xem thêm
Những sai lầm kế toán nghiêm trọng chủ doanh nghiệp thường mắc phải

Những sai lầm kế toán nghiêm trọng chủ doanh nghiệp thường mắc phải

Chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Xác định khả năng thanh toán của doanh nghiệp dựa trên phương pháp ghi nhận doanh thu, chi phí

Xác định khả năng thanh toán của doanh nghiệp dựa trên phương pháp ghi nhận doanh thu, chi phí

Cần xây dựng khung năng lực quốc gia để định hướng cho hoạt động đào tạo kế toán, kiểm toán

Cần xây dựng khung năng lực quốc gia để định hướng cho hoạt động đào tạo kế toán, kiểm toán

Tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh