Xác định khả năng thanh toán của doanh nghiệp dựa trên phương pháp ghi nhận doanh thu, chi phí

Lợi nhuận là mục tiêu chính của hoạt động sản xuất – kinh doanh, nhưng không phải là mục tiêu duy nhất của doanh nghiệp. Khi so sánh mức độ ưu tiên giữa quản lý thanh khoản và lợi nhuận, quản lý thanh khoản lại là mục tiêu được ưu tiên cao hơn. Quản lý thanh khoản là then chốt cho sự sống còn của doanh nghiệp, vì nó ảnh hưởng đến doanh thu, tăng trưởng tài chính và rủi ro của doanh nghiệp. Gần đây, việc xác định khả năng thanh khoản của doanh nghiệp đang được chuyển dần từ các tỷ lệ truyền thống sang các tỷ lệ dòng tiền, trước khi đưa ra kết luận về tình trạng thanh khoản của doanh nghiệp.

 Từ khóa: Khả năng thanh toán, quản lý thanh khoản, doanh thu, lợi nhuận

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 12/2019 của Ths. Nguyễn Hồng Trang*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

File đính kèm

Xac-dinh-kha-nang-TT-cua-DN.pdf


Xem thêm
Cần xây dựng khung năng lực quốc gia để định hướng cho hoạt động đào tạo kế toán, kiểm toán

Cần xây dựng khung năng lực quốc gia để định hướng cho hoạt động đào tạo kế toán, kiểm toán

Tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra vốn ngân sách nhà nước cấp huyện

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra vốn ngân sách nhà nước cấp huyện

Về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

Về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

Vận dụng kế toán trách nhiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

Vận dụng kế toán trách nhiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh