Chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Nghiên cứu này hướng đến việc đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính theo quan điểm của Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Tài chính (FASB) & Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các SME tại Việt Nam hiện nay ở mức độ chấp nhận được, với số điểm là 3,49/5

Bài viết TS. Phạm Quốc Thuần * Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia - Hồ Chí Minh …đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 3/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Chat-luong-TTBCTC-cua-DNNVVVN.pdf

 

Xem thêm
Xác định khả năng thanh toán của doanh nghiệp dựa trên phương pháp ghi nhận doanh thu, chi phí

Xác định khả năng thanh toán của doanh nghiệp dựa trên phương pháp ghi nhận doanh thu, chi phí

Cần xây dựng khung năng lực quốc gia để định hướng cho hoạt động đào tạo kế toán, kiểm toán

Cần xây dựng khung năng lực quốc gia để định hướng cho hoạt động đào tạo kế toán, kiểm toán

Tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra vốn ngân sách nhà nước cấp huyện

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra vốn ngân sách nhà nước cấp huyện

Về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

Về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh