Công bố thông tin vốn trí tuệ - Một biện pháp nhấn mạnh giá trị tài sản vô hình của công ty

Công bố thông tin (CBTT) tự nguyện trong các báo cáo là một trong những chủ đề nghiên cứu đang được phát triển nhanh chóng, trong lĩnh vực kế toán. Trong đó, CBTT vốn trí tuệ (IC), (CBTT IC – Intellectual Capital Disclosure) cũng là một trong những nỗ lực của các công ty, để góp phần giảm khoảng cách thông tin và cải thiện độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bài báo này tiến hành xem xét tổng quan về mức độ và chất lượng CBTT IC, trên các tài liệu hiện có ở nước ngoài. Để tạo ra cái nhìn toàn diện về thực tiễn và xu hướng nghiên cứu CBTT IC trên thế giới, tạo tiền đề cho các nghiên cứu CBTT IC tiếp theo, tại Việt Nam.

Bài viết của PGS.TS. Trần Thị Cẩm Thanh * Th.S. Lê Thị Mỹ Tú * Khoa Kinh tế và Kế toán – Đại học Quy Nhơn đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 7/2022 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đối với trách nhiệm lãnh đạo và chất lượng thông tin kế toán

Tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đối với trách nhiệm lãnh đạo và chất lượng thông tin kế toán

Ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam

Ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng phương pháp kế toán chi phí dựa trên mức độ hoạt động trong các doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng phương pháp kế toán chi phí dựa trên mức độ hoạt động trong các doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp tỉnh Bình Định

SỰ THÍCH ỨNG CỦA KẾ TOÁN VIÊN TRONG MÔI TRƯỜNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

SỰ THÍCH ỨNG CỦA KẾ TOÁN VIÊN TRONG MÔI TRƯỜNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh