Ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam

Quá trình cạnh tranh kinh doanh giữa các doanh nghiệp (DN) ngày càng gay gắt nên nhà quản lý cần xác định cơ cấu vốn (CCV) hợp lý là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính (HQTC). DN muốn phát triển bền vững cần cân bằng giữa nguồn tài trợ nội bộ và nợ bên ngoài, nhằm tránh những rủi ro trong kinh doanh. Mục tiêu nghiên cứu, xem xét ảnh hưởng của CCV đến HQTC của 132 DN, trong giai đoạn từ 2015 – 2020, cùng với các nhân tố khác (quy mô DN, tốc độ tăng trưởng và cơ cấu tài sản). Nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng dựa trên báo cáo tài chính (BCTC), với công cụ Stata. Kết quả nghiên cứu cho thấy, CCV ảnh hưởng ngược chiều đến HQTC của các DN này.

Bài viết của Th.S. Phạm Thị Lai * TS. Lê Trần Hạnh Phương * Th.S. Trần Tố Mai ** Trường Đại học Quy Nhơn đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2022 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng phương pháp kế toán chi phí dựa trên mức độ hoạt động trong các doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng phương pháp kế toán chi phí dựa trên mức độ hoạt động trong các doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp tỉnh Bình Định

SỰ THÍCH ỨNG CỦA KẾ TOÁN VIÊN TRONG MÔI TRƯỜNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

SỰ THÍCH ỨNG CỦA KẾ TOÁN VIÊN TRONG MÔI TRƯỜNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

MÔ HÌNH KHÁI NIỆM TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH KẾ TOÁN KHU VỰC CÔNG

MÔ HÌNH KHÁI NIỆM TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH KẾ TOÁN KHU VỰC CÔNG

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh