Tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đối với trách nhiệm lãnh đạo và chất lượng thông tin kế toán

Trách nhiệm lãnh đạo cũng như trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (TNXHDN) giữ vai trò rất quan trọng, đối với hầu hết các hoạt động của doanh nghiệp (DN). Nghiên cứu này bàn về vai trò điều tiết của TNXHDN, trong mối quan hệ giữa trách nhiệm lãnh đạo và chất lượng thông tin kế toán. Tác giả đề xuất mô hình và các giả thuyết về vai trò điều tiết, được xây dựng dựa trên nền tảng cơ bản là lý thuyết trách nhiệm lãnh đạo và lý thuyết hợp pháp. Kết quả của việc kiểm định mô hình và các giả thuyết trong tương lai sẽ đưa đến những hàm ý quản trị hữu ích, trong việc tăng cường trách nhiệm lãnh đạo và phát huy TNXHDN, nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán.

Bài viết của Th.S. Lê Thị Xuân Oanh * Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2022 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam

Ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng phương pháp kế toán chi phí dựa trên mức độ hoạt động trong các doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng phương pháp kế toán chi phí dựa trên mức độ hoạt động trong các doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp tỉnh Bình Định

SỰ THÍCH ỨNG CỦA KẾ TOÁN VIÊN TRONG MÔI TRƯỜNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

SỰ THÍCH ỨNG CỦA KẾ TOÁN VIÊN TRONG MÔI TRƯỜNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

MÔ HÌNH KHÁI NIỆM TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH KẾ TOÁN KHU VỰC CÔNG

MÔ HÌNH KHÁI NIỆM TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH KẾ TOÁN KHU VỰC CÔNG

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh