Chuẩn mực IAS 36 trong ghi nhận suy giảm giá trị tài sản tại doanh nghiệp

Chuẩn mực Kế toán Quốc tế số 36 (IAS 36), “Suy giảm giá trị tài sản” được ban hành năm 1988, sau đó chuẩn mực này liên tục được sửa đổi bổ sung, để bắt kịp với sự phát triển của nền kinh tế thế giới. IAS 36 ra đời, với mục đích đảm bảo tài sản được ghi nhận không cao hơn giá trị có thể thu hồi của tài sản. Qua đó, làm tăng sự minh bạch của báo cáo tài chính (BCTC) đối với người sử dụng thông tin. Hiện nay, chuẩn mực này đã và đang được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu,… Tuy nhiên đến nay, Việt Nam vẫn chưa áp dụng chuẩn mực này vào trong công tác kế toán tại doanh nghiệp (DN). Do đó, bài viết này phân tích nội dung của IAS 36 liên quan đến ghi nhận suy giảm giá trị của tài sản trên BCTC. Đồng thời, bài viết cũng đề cập một số kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước, nhằm thúc đẩy quá trình vận dụng chuẩn mực này vào thực tiễn công tác kế toán tại Việt Nam

Bài viết của Trần Thị Thương * Nguyễn Thị Thủy * Hoàng Thị Mai Anh ** Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2022 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Kế toán trách nhiệm: Công cụ quan trọng trong quản lý kinh tế tại doanh nghiệp

Kế toán trách nhiệm: Công cụ quan trọng trong quản lý kinh tế tại doanh nghiệp

Phương pháp chọn mẫu kiểm toán chi tiết các dự án đầu tư trong kiểm toán ngân sách địa phương

Phương pháp chọn mẫu kiểm toán chi tiết các dự án đầu tư trong kiểm toán ngân sách địa phương

Tác động của việc nắm giữ tiền mặt đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác động của việc nắm giữ tiền mặt đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ứng dụng Công nghệ số vào công tác kế toán, kiểm toán

Ứng dụng Công nghệ số vào công tác kế toán, kiểm toán

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh