Kế toán trách nhiệm: Công cụ quan trọng trong quản lý kinh tế tại doanh nghiệp

Sự phát triển của khoa học quản lý kinh tế, đòi hỏi công tác quản lý kinh tế phải không ngừng thay đổi và phát triển, để đáp ứng nhu cầu quản lý mới, trong việc phân định trách nhiệm rõ ràng, cụ thể đối với từng cấp quản lý. Nhu cầu quản lý này, đòi hỏi phải hình thành và xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm (KTTN). Do đó, KTTN dần trở thành một trong những công cụ quan trọng, trong công tác quản lý tài chính của các nhà quản trị (NQT) và của các cấp trong một tổ chức. Thông qua việc triển khai thực hiện hệ thống này, doanh nghiệp (DN) có thể phát huy tối đa nguồn lực hiện có.

Bài viết của TS. Lê Quốc Diễm * Đại học Lao động – Xã hội (CSII) đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2022 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Phương pháp chọn mẫu kiểm toán chi tiết các dự án đầu tư trong kiểm toán ngân sách địa phương

Phương pháp chọn mẫu kiểm toán chi tiết các dự án đầu tư trong kiểm toán ngân sách địa phương

Tác động của việc nắm giữ tiền mặt đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác động của việc nắm giữ tiền mặt đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ứng dụng Công nghệ số vào công tác kế toán, kiểm toán

Ứng dụng Công nghệ số vào công tác kế toán, kiểm toán

Kinh nghiệm một số quốc gia trong quản lý chống thao túng báo cáo tài chính các công ty niêm yết

Kinh nghiệm một số quốc gia trong quản lý chống thao túng báo cáo tài chính các công ty niêm yết

Đánh giá tình hình tài chính các công ty thuỷ sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đánh giá tình hình tài chính các công ty thuỷ sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh