Phương pháp chọn mẫu kiểm toán chi tiết các dự án đầu tư trong kiểm toán ngân sách địa phương

Tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro kinh doanh không phải là mới, đối với kiểm toán trong khu vực tư, nhưng lại khá mới, đối với kiểm toán khu vực công ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm khám phá, phương thức chọn mẫu kiểm toán chi tiết các dự án đầu tư (DAĐT) trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương (NSĐP), trước và sau khi vận dụng hướng dẫn tiếp cận kiểm toán, dựa trên rủi ro và trọng yếu kế thừa từ phương pháp luận kiểm toán, trong khu vực tư. Phương pháp phỏng vấn sâu chuyên gia và phân tích hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (KTNN), giai đoạn 2016 - 2020. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, việc lựa chọn kiểm toán chi tiết DAĐT chưa đảm bảo xác nhận khoản mục chi đầu tư phát triển, trong báo cáo quyết toán ngân sách địa phương (BCQTNSĐP) tiềm ẩn rủi ro kiểm toán, do kết quả xác định cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu chưa phù hợp.

Bài viết của Đặng Anh Tuấn * Nguyễn Ngọc Khánh Dung ** Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2022 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Tác động của việc nắm giữ tiền mặt đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác động của việc nắm giữ tiền mặt đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ứng dụng Công nghệ số vào công tác kế toán, kiểm toán

Ứng dụng Công nghệ số vào công tác kế toán, kiểm toán

Kinh nghiệm một số quốc gia trong quản lý chống thao túng báo cáo tài chính các công ty niêm yết

Kinh nghiệm một số quốc gia trong quản lý chống thao túng báo cáo tài chính các công ty niêm yết

Đánh giá tình hình tài chính các công ty thuỷ sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đánh giá tình hình tài chính các công ty thuỷ sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh