Vai trò của kiểm toán trong quản trị công

Tầm quan trọng của quản trị trong khu vực công đã tăng lên trong những thập kỷ qua. Cải cách quản trị trong khu vực công thay đổi cách tiếp cận truyền thống của hành chính công theo nguyên tắc Quản trị công mới (NPM). Vai trò của kiểm toán khu vực công trong NPM được thảo luận riêng trong nhiều nghiên cứu và kết quả chỉ ra rằng, hệ thống kiểm toán khu vực công đóng vai trò rất quan trọng trong việc giám sát, cải thiện trách nhiệm của chính phủ và hạn chế tham nhũng, là một sự sắp xếp thể chế quan trọng. Tại Việt Nam, bằng việc phân tích chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Việt Nam (PAPI) năm 2018 và thực hiện khảo sát công tác quản trị hành chính công tại tỉnh Bình Dương, kết quả nghiên cứu cho thấy công tác quản trị công đang có những chuyển biến tích cực. Bài viết đưa ra một số hàm ý, nhằm phát huy vai trò của kiểm toán công tại Việt Nam. Thêm vào đó, cuộc thảo luận này còn mang tính định hướng nghiên cứu về việc so sánh hiệu quả kiểm toán công và kiểm toán khu vực tư khi cùng kiểm toán đơn vị công.

Bài viết của Mai Thị Hoàng Minh – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Hoàng Yến và Lê Đoàn Minh Đức – Đại học Thủ Dầu Một đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 9/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

vai-tro-cua-kiem-toan-trong-quan-tri-cong.pdf

 

Xem thêm
Tính học phí tại trường Đại học công lập theo mô hình ABC

Tính học phí tại trường Đại học công lập theo mô hình ABC

Nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin tài chính của Doanh nghiệp ngành thực phẩm – đồ uống trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin tài chính của Doanh nghiệp ngành thực phẩm – đồ uống trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kiểm soát nội bộ các khoản chi tại sở y tế tỉnh Bình Định: thực trạng và giải pháp

Kiểm soát nội bộ các khoản chi tại sở y tế tỉnh Bình Định: thực trạng và giải pháp

Giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân: những bất cập và hướng hoàn thiện

Giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân: những bất cập và hướng hoàn thiện

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh