Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh

Mục đích của nghiên cứu là đánh giá chất lượng công tác quản lý tài chính, công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh. Cơ sở dữ liệu bao gồm phản hồi từ 62 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh tỉnh Vĩnh Long và ý kiến trả lời từ 10 chuyên gia có am hiểu và người trực tiếp xét duyệt, thẩm định quyết toán của các đơn vị sự nghiệp công lập. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc đánh giá chất lượng từ hai phía có sự khác biệt. Đồng thời, qua kết quả nghiên cứu cho thấy những ưu điểm, hạn chế trong công tác quản lý tài chính, công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh. Từ đó tác giả khuyến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính, công tác kế toán góp phần nâng cao năng lực quản trị của các đơn vị này.

Bài viết của TS. Lâm Thị Trúc Linh * Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 9/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

giai-phap-nang-cao-CLCT-quan-ly-tai-chinh-don-vi-SNCN-cap-tinh.pdf

Xem thêm
Giải pháp hoàn thiện kế toán tài chính tại công ty cổ phần đầu tư Rồng Việt Land

Giải pháp hoàn thiện kế toán tài chính tại công ty cổ phần đầu tư Rồng Việt Land

Ảnh hưởng của thông tin phát triển bền vững đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Ảnh hưởng của thông tin phát triển bền vững đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Chính sách huy động và đầu tư nguồn lực tài chính cho đội ngũ trí thức - Thực trạng và giải pháp

Chính sách huy động và đầu tư nguồn lực tài chính cho đội ngũ trí thức - Thực trạng và giải pháp

Thực trạng sử dụng phần mềm kế toán tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Đà Nẵng

Thực trạng sử dụng phần mềm kế toán tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Đà Nẵng

Tương quan giữa tỷ số vốn chủ sở hữu với nguy cơ bị hủy niêm yết của doanh nghiệp phi tài chính

Tương quan giữa tỷ số vốn chủ sở hữu với nguy cơ bị hủy niêm yết của doanh nghiệp phi tài chính

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh