Giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân: những bất cập và hướng hoàn thiện

Giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân là một quy định mới trong Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12, ban hành ngày 21/11/2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012 và 2014), thể hiện tính tiến bộ hơn rất nhiều so với pháp luật thuế thu vào thu nhập của cá nhân trước đây. Quy định này có ý nghĩa quan trọng trong việc chia sẻ gánh nặng về thuế đối với cá nhân có thu nhập, đồng thời góp phần vào việc thực hiện chính sách xã hội đối với những chủ thể cần được chia sẻ thu nhập từ cá nhân có thu nhập; đảm bảo quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển bình thường về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, việc áp dụng quy định này vào thực tiễn trong thời gian qua đã phát sinh nhiều bất cập, gây khó khăn cho cá nhân có thu nhập chịu thuế.

Bài viết của TS.Nguyễn Thị Diệu Thu – Trường Đại học Công Nghệ Giao thông Vận tải; TS.Nguyễn Thị Kim Oanh – Trường Đại học Quốc Gia và Ths.Nguyễn Thị Tâm – Trường Đại học Mở Hà Nội đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 9/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

giam-tru-gia-canh-trong-tinh-thue-TNCN-nhung-bat-cap-va-huong-hoan-thien.pdf

Xem thêm
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh

Giải pháp hoàn thiện kế toán tài chính tại công ty cổ phần đầu tư Rồng Việt Land

Giải pháp hoàn thiện kế toán tài chính tại công ty cổ phần đầu tư Rồng Việt Land

Ảnh hưởng của thông tin phát triển bền vững đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Ảnh hưởng của thông tin phát triển bền vững đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Chính sách huy động và đầu tư nguồn lực tài chính cho đội ngũ trí thức - Thực trạng và giải pháp

Chính sách huy động và đầu tư nguồn lực tài chính cho đội ngũ trí thức - Thực trạng và giải pháp

Thực trạng sử dụng phần mềm kế toán tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Đà Nẵng

Thực trạng sử dụng phần mềm kế toán tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Đà Nẵng

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh