Cơ cấu tổ chức Hội

Các Hội thành viên, phân hội ngành, chi hội trực thuộc:

Các Hội thành viên:

 • Hội Kế toán Hà Nội
 • Hội Kế toán Hải Phòng
 • Hội Kế toán Hải Dương
 • Hội Kế toán Thừa Thiên Huế
 • Hội Kế toán Khánh Hòa
 • Hội Kế toán ĐăcLắk
 • Hội Kế toán tp Hồ Chí Minh
 • Hội Kế toán tp Cần Thơ
 • Hội Kế toán Kiên Giang
 • Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
 • Hội Kế toán kho bạc Nhà Nước

Các Phân hội ngành:

 • Phân hội Kế toán Bộ Công nghiệp
 • Phân hội Kế toán Bộ Bưu chính viễn thông
 • Phân hội Kế toán Bộ Xây dựng
 • Phân hội Kế toán Bộ Thủy sản
 • Phân hội Kế toán Bộ NN và PTNT
 • Phân hội Kế toán Bộ Thương mại
 • Phân hội Kế toán Bộ Giao thông vận tải

chi hội trực thuộc:

 • Chi Hội Kế toán Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
 • Chi Hội Kế toán Học viện Tài chính
 • Chi Hội Kế toán Công ty Gang thép Thái Nguyên
 • Chi Hội Kế toán Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh