Đào tạo & Huấn luyện

Lớp tập huấn chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp

Lớp tập huấn chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp

- Thời gian: 02 ngày (ngày 13 và 14/6/2024)

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K120

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K120

Khai giảng ngày 19/6/2024

Học vào tối thứ 2, 4, 6 (Từ 17h45' - 20h45')

Lớp Kế toán trưởng HCSN K61

Lớp Kế toán trưởng HCSN K61

Khai giảng ngày 5/6/2024

 

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

- Lớp Kế toán trưởng HCSN: Khai giảng vào ngày 15/5/2024

Lớp Kế toán cơ bản HCSN: Khai giảng vào ngày 14/5/2024

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2024

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2024

- Lớp trực tiếp khai giảng:  Ngày 15/6/2024

- Lớp online khai giảng: ngày 6/7/2024

 

Thông báo lớp ôn thi công chức thuế 2024

Thông báo lớp ôn thi công chức thuế 2024

Khai giảng ngày 27/3/2024

Lớp hướng dẫn xử lý các khoản thu, chi vào cuối năm tại các đơn vị HCSN

Lớp hướng dẫn xử lý các khoản thu, chi vào cuối năm tại các đơn vị HCSN

Thời gian: Buổi sáng ngày 11/01/2024 (thứ năm) từ 8g00 đến 11g30

Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính – 142 Nguyễn Thị Minh Khai - Q.3

 

Lớp hướng dẫn xử lý các khoản thu, chi vào cuối năm tại các cơ quan xã

Lớp hướng dẫn xử lý các khoản thu, chi vào cuối năm tại các cơ quan xã

Thời gian: Buổi sáng ngày 12/01/2024

Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính – 142 Nguyễn Thị Minh Khai - Q.3

LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP K119

LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP K119

Khai giảng: 17/01/2024

Lớp Tập huấn phần mềm Kế toán ngân sách và Tài chính xã

Lớp Tập huấn phần mềm Kế toán ngân sách và Tài chính xã

- Thời gian: 03 ngày (từ ngày 12/12 đến ngày 14/12/2023)

- Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính - 142 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh