Nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin tài chính của Doanh nghiệp ngành thực phẩm – đồ uống trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tài chính của 40 doanh nghiệp ngành thực phẩm – đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố sở hữu nhà nước, sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, quy mô doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến mức độ công bố thông tin tài chính. Ngược lại, các nhân tố về khả năng thanh toán, chủ thể kiểm toán và tỷ lệ nợ trên tổng tài sản thể hiện mối quan hệ ngược chiều.

Bài viết của TS. Trần Thị Phương Thảo và Trần Quỳnh Anh – Đại học Ngoại thương  đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 9/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

nhan-to-anh-hg-den-cong-bo-TTTC-DN-nganh-thuc-pham-do-uong-TTCKVN.pdf

Xem thêm
Kiểm soát nội bộ các khoản chi tại sở y tế tỉnh Bình Định: thực trạng và giải pháp

Kiểm soát nội bộ các khoản chi tại sở y tế tỉnh Bình Định: thực trạng và giải pháp

Giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân: những bất cập và hướng hoàn thiện

Giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân: những bất cập và hướng hoàn thiện

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh

Giải pháp hoàn thiện kế toán tài chính tại công ty cổ phần đầu tư Rồng Việt Land

Giải pháp hoàn thiện kế toán tài chính tại công ty cổ phần đầu tư Rồng Việt Land

Ảnh hưởng của thông tin phát triển bền vững đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Ảnh hưởng của thông tin phát triển bền vững đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh