Tính học phí tại trường Đại học công lập theo mô hình ABC

Bài viết nghiên cứu mô hình lý thuyết tính giá dịch vụ đào tạo (học phí) trong các trường Đại học công lập tại Việt Nam, tiếp cận trên mô hình chi phí trên cơ sở hoạt động (ABC) nhằm tính đúng, đủ chi phí hình thành giá dịch vụ đào tạo. Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng dựa trên cơ sở tiếp cận các quy định về tính giá dịch vụ đào tạo theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP, Luật Giá 2012, Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT và các nghiên cứu về giá dịch vụ đào tạo trên thế giới.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, áp dụng mô hình chi phí trên cơ sở hoạt động ABC trong tính giá dịch vụ đào tạo có nhiều lợi ích vượt trội so với mô hình chi phí truyền thống, nhưng trên thực tế mô hình này chưa được phổ biến rộng rãi trong các trường Đại học công lập do những hạn chế và cản trở.

Bài viết của TS. Hoàng Thị Bích Ngọc và TS. Nguyễn Thị Minh Giang – Khoa Kế toán, Kiểm toán, Trường Đại học Thương mại đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 9/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

tinh-hoc-phi-tai-truong-DHCL-theo-mo-hinh-ABC.pdf

 

Xem thêm
Nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin tài chính của Doanh nghiệp ngành thực phẩm – đồ uống trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin tài chính của Doanh nghiệp ngành thực phẩm – đồ uống trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kiểm soát nội bộ các khoản chi tại sở y tế tỉnh Bình Định: thực trạng và giải pháp

Kiểm soát nội bộ các khoản chi tại sở y tế tỉnh Bình Định: thực trạng và giải pháp

Giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân: những bất cập và hướng hoàn thiện

Giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân: những bất cập và hướng hoàn thiện

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh

Giải pháp hoàn thiện kế toán tài chính tại công ty cổ phần đầu tư Rồng Việt Land

Giải pháp hoàn thiện kế toán tài chính tại công ty cổ phần đầu tư Rồng Việt Land

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh