Lớp KTDN & Báo cáo thuế

Lớp Kế toán thực hành & báo cáo thuế K82

Lớp Kế toán thực hành & báo cáo thuế K82

Khai giảng ngày 26 tháng 03 năm 2016

Lớp Kế toán thực hành & báo cáo thuế K81

Lớp Kế toán thực hành & báo cáo thuế K81

Khai giảng ngày 12/03/2015

Học vào tối thứ 3, 5, 7 (Từ 17h30' - 20h30')

Chương trình lớp KTDN & Báo cáo Thuế

Chương trình lớp KTDN & Báo cáo Thuế

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh