Ảnh hưởng của thông tin phát triển bền vững đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Bằng việc dựa trên dữ liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững, trang điện tử công ty và nguồn dữ liệu Thomson Reuters với mẫu được chọn lựa từ các công ty phi tài chính tại thời điểm niêm yết năm 2018, nghiên cứu đã tìm ra bằng chứng thống kê cho thấy khi thông tin phát triển bền vững được các doanh nghiệp công bố ở mức độ càng cao thì sẽ mang lại những ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, theo số liệu kế toán (ROA) và cả số liệu thị trường (TBQ).

Bài viết NCS.Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt * Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 9/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

anh-hg-cua-TT-phat-trien-ben-vung-den-hieu-qua-hoat-dong-DN.pdf

Xem thêm
Chính sách huy động và đầu tư nguồn lực tài chính cho đội ngũ trí thức - Thực trạng và giải pháp

Chính sách huy động và đầu tư nguồn lực tài chính cho đội ngũ trí thức - Thực trạng và giải pháp

Thực trạng sử dụng phần mềm kế toán tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Đà Nẵng

Thực trạng sử dụng phần mềm kế toán tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Đà Nẵng

Tương quan giữa tỷ số vốn chủ sở hữu với nguy cơ bị hủy niêm yết của doanh nghiệp phi tài chính

Tương quan giữa tỷ số vốn chủ sở hữu với nguy cơ bị hủy niêm yết của doanh nghiệp phi tài chính

Quan điểm lập quy và khung lý thuyết về áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp

Quan điểm lập quy và khung lý thuyết về áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp

Những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

Những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh