Khó khăn trong tổ chức công tác kế toán tại hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Tổ chức công tác kế toán cho các hợp tác xã, đặc biệt là hợp tác xã nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn cả về bố trí nhân lực và công tác tổ chức hạch toán kế toán. Trong bài viết này, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong tổ chức công tác kế toán tại các hợp tác xã nông nghiệp khi áp dụng chế độ kế toán mới.

Bài viết TS. Đoàn Thị Hân * Đại học Lâm nghiệp Việt Nam đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Kho-khan-trong-to-chuc-CTKT-tai-HTXNN.pdf

Xem thêm
Kế toán tài sản tài chính tại ngân hàng thương mại Việt Nam và nhu cầu áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan

Kế toán tài sản tài chính tại ngân hàng thương mại Việt Nam và nhu cầu áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan

Kế toán tài chính môi trường tại các doanh nghiệp niêm yết: thực trạng và giải pháp

Kế toán tài chính môi trường tại các doanh nghiệp niêm yết: thực trạng và giải pháp

Kế toán quản trị với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

Kế toán quản trị với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

Kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông: những yêu cầu đặt ra

Kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông: những yêu cầu đặt ra

Kinh nghiệm quản trị rủi ro tài chính tại một số công ty viễn thông trên thế giới

Kinh nghiệm quản trị rủi ro tài chính tại một số công ty viễn thông trên thế giới

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh