Kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông: những yêu cầu đặt ra

Các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến công tác kiểm soát nội bộ, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công, xây lắp công trình giao thông – với những đặc thù sản xuất khác biệt, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bài báo phân tích đặc điểm sản xuất ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông, góp phần bổ sung thêm căn cứ trong thiết kế, vận hành và cải tiến kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp ngành này.

Bài viết Ths. Đỗ Thị Huyền * Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đăng trên Tạp chính  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

KSNB-tai-DNXDCTGT.pdf

Xem thêm
Kinh nghiệm quản trị rủi ro tài chính tại một số công ty viễn thông trên thế giới

Kinh nghiệm quản trị rủi ro tài chính tại một số công ty viễn thông trên thế giới

Hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp: sự cần thiết và các lợi ích

Hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp: sự cần thiết và các lợi ích

Chức năng tư vấn trong hoạt động kiểm toán nội bộ

Chức năng tư vấn trong hoạt động kiểm toán nội bộ

Các quan điểm về tính thích hợp của thông tin kế toán và cách thức đo lường

Các quan điểm về tính thích hợp của thông tin kế toán và cách thức đo lường

Bàn về năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam khi gia nhập CPTPP

Bàn về năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam khi gia nhập CPTPP

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh