Kế toán tài chính môi trường tại các doanh nghiệp niêm yết: thực trạng và giải pháp

Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề cấp bách nghiêm trọng ở nước ta cũng như các nước trên thế giới, cần nhiều giải pháp đồng bộ để giải quyết triệt để thảm họa môi trường trên hành tinh này. Nhiều văn bản pháp luật bảo vệ môi trường ở nước ta đã được ban hành, nhằm ngăn ngừa thảm họa môi trường nhưng chưa thật sự đầy đủ. Bài viết này tập trung vào việc khảo sát và đánh giá thực trạng kế toán tài chính môi trường, công bố thông tin kế toán môi trường trên báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, tham chiếu với các chuẩn mực kế toán và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, đề xuất giải pháp tổ chức thu thập thông tin kế toán môi trường phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hướng tới hội nhập với chuẩn mực kế toán và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.

Bài viết PGS.TS. Nguyễn Khắc Hùng – Ths. Phạm Thanh Trung * Đại học Sài Gòn đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

Xem file đính kèm

Xem thêm
Kế toán quản trị với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

Kế toán quản trị với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

Kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông: những yêu cầu đặt ra

Kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông: những yêu cầu đặt ra

Kinh nghiệm quản trị rủi ro tài chính tại một số công ty viễn thông trên thế giới

Kinh nghiệm quản trị rủi ro tài chính tại một số công ty viễn thông trên thế giới

Hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp: sự cần thiết và các lợi ích

Hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp: sự cần thiết và các lợi ích

Chức năng tư vấn trong hoạt động kiểm toán nội bộ

Chức năng tư vấn trong hoạt động kiểm toán nội bộ

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh