Kế toán tài sản tài chính tại ngân hàng thương mại Việt Nam và nhu cầu áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan

Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa ban hành các chuẩn mực kế toán liên quan đến công cụ tài chính. Khái niệm, cách thức phân loại cũng như các quy định về nguyên tắc và phương pháp kế toán, yêu cầu về thuyết minh và trình bày liên quan đến tài sản tài chính chỉ được hướng dẫn trong các văn bản chế độ kế toán áp dụng chung cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong nền kinh tế và chế độ kế toán áp dụng riêng một số lĩnh vực đặc thù như tổ chức tín dụng, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán. Bài viết giới thiệu các quy định về kế toán tài sản tài chính trong các văn bản pháp lý của Việt Nam, từ đó phân tích nhu cầu áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS9) trong kế toán tài sản tài chính nhằm đảm bảo chất lượng thông tin trên các báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại.

Bài viết Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa* Học viện Ngân hàng đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

KTTSTC-tai-NHTMVN.pdf

Xem thêm
Kế toán tài chính môi trường tại các doanh nghiệp niêm yết: thực trạng và giải pháp

Kế toán tài chính môi trường tại các doanh nghiệp niêm yết: thực trạng và giải pháp

Kế toán quản trị với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

Kế toán quản trị với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

Kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông: những yêu cầu đặt ra

Kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông: những yêu cầu đặt ra

Kinh nghiệm quản trị rủi ro tài chính tại một số công ty viễn thông trên thế giới

Kinh nghiệm quản trị rủi ro tài chính tại một số công ty viễn thông trên thế giới

Hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp: sự cần thiết và các lợi ích

Hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp: sự cần thiết và các lợi ích

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh