Kế toán quản trị với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

Kế toán quản trị là một trong những công cụ quan trọng trong cung cấp thông tin hữu ích để các nhà quản trị có thể đưa ra các quyết định điều hành hoạt động trong doanh nghiệp, đồng thời kiểm soát chi phí một cách hiệu quả. Trong đó, công cụ chủ yếu để kiểm soát chi phí tại các doanh nghiệp chính là bộ phận kế toán quản trị chi phí. Bài viết tập trung làm rõ vai trò của kế toán quản trị chi phí với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp là hết sức cần thiết cho các nhà quản trị, trong việc nhận thức và vận dụng kế toán quản trị chi phí.

Bài viết Ths.NCS Đoàn Thanh Hải * Khoa Kinh tế, trường Đại học Tây Bắc đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

KTQT-voi-tang-cg-KSCPDN.pdf

Xem thêm
Kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông: những yêu cầu đặt ra

Kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông: những yêu cầu đặt ra

Kinh nghiệm quản trị rủi ro tài chính tại một số công ty viễn thông trên thế giới

Kinh nghiệm quản trị rủi ro tài chính tại một số công ty viễn thông trên thế giới

Hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp: sự cần thiết và các lợi ích

Hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp: sự cần thiết và các lợi ích

Chức năng tư vấn trong hoạt động kiểm toán nội bộ

Chức năng tư vấn trong hoạt động kiểm toán nội bộ

Các quan điểm về tính thích hợp của thông tin kế toán và cách thức đo lường

Các quan điểm về tính thích hợp của thông tin kế toán và cách thức đo lường

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh