Công văn 4253/TCT-CS giới thiệu điểm mới tại Thông tư 93/2017/TT-BTC về phương pháp tính thuế GTGT

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 4253/TCT-CS giới thiệu điểm mới tại Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 09 năm 2017 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT).  Theo đó Tổng cục thuế giới thiệu các điểm mới của Thông tư 93/2017/TT-BTC như sau:

 

1. Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng.

Trước đây:

Cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng phải gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế để đăng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trường hợp không gửi Mầu 06/GTGT đến cơ quan thuế thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

 

2. Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.

Trước đây:

Khi chuyển đôi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ và ngược lại) thì cơ sở kinh doanh phải nộp Mẩu 06/GTGT đến cơ quan thuế.

 

Xin vui lòng xem hướng dẫn chi tiết Thông tư 93/2017/TT-BTC và Công văn 4253/TCT-CS theo file đính kèm.

 


 

Xem thêm
Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

Người ký: Trần Xuân Hà | Ngày ban hành văn bản: 22/12/2014

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội

Người ký: Quốc hội | Ngày ban hành văn bản: 26/11/2014

Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội

Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội

Người ký: Quốc hội | Ngày ban hành văn bản: 26/11/2014

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh