Văn bản
  CIMA
  RSM DTL Auditing – Member RSM network
  Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
  Smart Train
  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
  Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh

  Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

  Ngày 22 tháng 12 năm 2014 vừa qua Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20/3/2006 và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp.

  Những điểm thay đổi đáng lưu ý về chế độ kế toán doanh nghiệp mới như sau:

  -         Linh hoạt và mở, không quy định cứng nhắc mà cho phép người kế toán dựa vào các chuẩn mực kế toán để đưa ra các phán đoán khi ghi chép các giao dịch kinh tế

  -         Tôn trọng bản chất hơn hình thức, cho phép người kế toán xem xét tính chất của giao dịch để ghi chép mà không cần phải dựa vào hình thức của chứng từ.

  -         Phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng được chính sách mở cửa và kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đăng ký trên thị trường chứng khoán quốc tế.

  -         Lấy mục tiêu đáp ứng yêu cầu quản lý doanh nghiệp và ra quyết định, phục vụ nhà đầu tư và chủ nợ là trung tâm.

  -         Tách bạch với kế toán thuế.  Từ nay, việc kê khai nộp thuế là theo quy định của luật thuế còn việc ghi chép và báo cáo tài chính là theo chế độ kế toán doanh nghiệp.

  -         Việc ghi chép trên tài khoản và việc lập báo cáo tài chính không nhất thiết phải giống nhau, đặc biệt đối với các tài sản và nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn.

  Xem thêm
  Đối tác
  HAA
  ACCA
  CPA AUSTRALIA
  ICAEW
  Quảng cáo
  PACE
  Fast Accounting Online
  CIMA
  RSM DTL Auditing – Member RSM network
  Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
  Smart Train
  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
  Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh