Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội

Ngày 26 tháng 11 năm 2014 vừa qua Quốc Hội đã thông qua Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thay thế Luật doanh nghiệp số 60/2005 và có hiệu lực từ 1/7/2015.

Dưới đây là những thay đổi chính:

-        Công ty TNHH và công ty CP có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú ở Việt Nam.

-        Bỏ quy định cấm một người đang làm Giám đốc công ty cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc một công ty khác.

-        Giảm bớt thủ tục trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Luật hóa việc dung mã số thuế làm mã số doanh nghiệp và bổ sung các nội dung đăng ký thuế vào nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

-        Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 4 nội dung so với 10 nội dung như trước đây (bỏ địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, ngành nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập…)

-        Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Trước khi sử dụng doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Việc quản lý và sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

-        Bãi bỏ nội dung Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiêp.

-        Cho phép công ty TNHH một thành viên được giảm vốn điều lệ.

-        Luật quy định rõ thủ tục hồ sơ đối với trường hợp hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

-        Có 5 trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay vì 8 trường hợp như trước đây.

-        Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Luật số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

Xem thêm
Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

Người ký: Trần Xuân Hà | Ngày ban hành văn bản: 22/12/2014

Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội

Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội

Người ký: Quốc hội | Ngày ban hành văn bản: 26/11/2014

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh