Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với sinh viên chuyên ngành kế toán mới ra trường

TS. Nguyễn Diệu Linh

TS. Đào Nam Giang

(Học viện Ngân hàng)

 

Tóm tắt

Sử dụng phương pháp định tính như phân tích nội dung (content analysis) và thống kê mô tả, nghiên cứu thực hiện việc thu thập dữ liệu và phân tích nội dung của 355 mẫu quảng cáo tuyển dụng trên website của các doanh nghiệp (DN) các trang tuyển dụng lớn của Việt Nam như: vietnamwork.com, careerlink.vn, hrvietnam.com và jobviet.com… cho vị trí kế toán, kiểm toán. Qua đó, tìm hiểu các yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với các vị trí nhân viên kế toán - kiểm toán đối với sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Kết quả chỉ ra, 03 nhóm chính mà nhà tuyển dụng yêu cầu sinh viên cần đáp ứng là kiến thức chuyên ngành, kỹ năng cơ bản và giá trị tăng thêm. Nghiên cứu có những kết quả tương đồng với các nghiên cứu trước, về yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp. Tuy nhiên, với một số đặc tính riêng biệt của ngành kế toán - kiểm toán, nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu thêm một số kỹ năng chuyên biệt.

Từ khóa: vị trí việc làm, sinh viên kế toán, kỹ năng, kiến thức.

Abstract

By utilizing qualitative methods such as content analysis and descriptive statistics, the study collected data and analyzed the content of 355 recruitment advertisements on the websites of businesses, the Vietnam's major recruitment sites such as vietnamwork.com, careerlink.vn, hrvietnam.com and jobviet.com... for accounting and auditing positions for fresh-graduates. Thereby, the results show that there are 3 main groups that employers require students to meet: specialized knowledge, basic skills, and added value. The study has similar to the previous studies on employer requirements for new graduates. However, with some unique characteristics of the accounting and auditing industry, employers will require some more specialized skills.

Keywords: job positions, accounting students, skills, knowledge.

JEL Classifications: M49, M40, M41.

DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202315 

Mẫu nghiên cứu

Thông qua việc thu thập mẫu quảng cáo tuyển dụng việc làm cho vị trí kế toán - kiểm toán. Nhóm tác giả tổng hợp và phân tích đặc tính mẫu nghiên cứu, Bảng 1.

Bảng 1: Đặc tính mẫu nghiên cứu

Các nhóm DN lấy mẫu

Tỷ lệ mẫu

1. Các công ty kiểm toán lớn trong nhóm Big4

1,13%

2. Các công ty kiểm toán ngoài nhóm Big4

1,13%

3. Các DN sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

2,8%

4. Tập đoàn, DN lớn, Ngân hàng và tổ chức tín dụng

8,5%

5. Các DN nhỏ và vừa; DN không thuộc 4 nhóm trên

86,44%

(Nguồn: nhóm tác giả tự tổng hợp)

 

Mẫu nghiên cứu là 355 mẫu quảng cáo, bao gồm: thông tin tuyển dụng vị trí kế toán, kiểm toán của 4 công ty kiểm toán lớn (Big4); các công ty kiểm toán tư nhân ngoài Big4; các DN sản xuất có vốn nước ngoài; DN lớn, tập đoàn, ngân hàng và tổ chức tín dụng; DN nhỏ, vừa và DN không thuộc 4 nhóm trên). Thông tin cho thấy, số lượng quảng cáo tuyển dụng thuộc nhóm 5 là lớn nhất chiếm 86,44%. Kết quả cũng cho thấy, tuyển dụng nhân lực kế toán, kiểm toán mới ra trường chủ yếu liên quan tới các công ty kiểm toán và các DN nhỏ và vừa và DN kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn kế toán, kiểm toán.

Kết quả nghiên cứu

Căn cứ vào kết quả thu thập được, nhóm tác giả sử dụng phương pháp phân tích nội dung và tập trung phân tích những yêu cầu của nhà tuyển dụng, sau đó tổng hợp thành 03 nhóm chính: nhóm kiến thức chuyên ngành; nhóm kỹ năng cơ bản; và nhóm giá trị gia tăng.

Nhóm kiến thức chuyên ngành: các DN đều yêu cầu sinh viên có bằng tốt nghiệp/giấy xác nhận tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Điều này cho thấy, nhà tuyển dụng yêu cầu sinh viên có kiến thức chuyên sâu về kế toán, kiểm toán. Đặc biệt, nhóm các công ty kiểm toán còn yêu cầu có thêm kiến thức về thuế - kiến thức này cũng được các DN yêu cầu trong một số vị trí kế toán khi thông báo tuyển dụng như kế toán thuế.

Nhóm kỹ năng cơ bản: nhóm này bao gồm 4 kỹ năng chính: ngoại ngữ, tin học văn phòng, giao tiếp và khả năng làm việc độc lập. Trong đó, ngoại ngữ và tin học văn phòng là 02 kỹ năng quan trọng rất được các DN quan tâm. Cụ thể:

- Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh): Tiếng Anh có thể sử dụng để giao tiếp, đặc biệt có 02 kỹ năng được quan tâm là nói và viết.

- Tin học văn phòng: sử dụng được word, thành thạo excel

đặc biệt là các hàm tính toán, thống kê, phần mềm kế toán MISA/FAST/SAP...

- Giao tiếp: tác phong chuyên nghiệp; thái độ, tinh thần làm việc nghiêm túc; trung thực, cẩn thận và có đạo đức nghề nghiệp.

- Làm việc độc lập: nhà tuyển dụng yêu cầu nhân viên kế toán, kiểm toán có khả năng chịu áp lực cao trong công việc, có thể sắp xếp, lên kế hoạch làm việc hợp lý và giải quyết ổn thỏa mọi nhiệm vụ công việc được giao, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc cá nhân. Có khả năng làm việc độc lập cùng với tinh thần tập thể cao và có khả năng đi công tác xa.

Nhóm giá trị gia tăng: đối với sinh viên chuyên ngành kế toán - kiểm toán mới ra trường, nhóm này bao gồm các kỹ năng chính là làm việc nhóm, kỹ năng suy luận logic, phân tích số liệu, tổng hợp thông tin. Ngoài ra, một số DN ưu tiên tuyển dụng sinh viên hệ chất lượng cao của các trường, một số vị trí đề cập đến ngoại hình, cụ thể người tuyển dụng cần có ngoại hình ưa nhìn và nhanh nhẹn. Việc lựa chọn sinh viên chất lượng cao, sẽ đảm bảo người tuyển dụng có trình độ tiếng Anh, một số chứng chỉ như ACCA, ICAEW đã được tích hợp trong nội dung giảng dạy cho sinh viên.

Tuy nhiên, có sự khác biệt rất lớn trong tuyển dụng vị trí kế toán - kiểm toán, cần có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên. Cụ thể, nhà tuyển dụng yêu cầu cần có kiến thức nghiệp vụ chuyên môn vững chắc, nắm vững chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế. Đồng thời, nhóm giá trị gia tăng sẽ đòi hỏi cao hơn trong kỹ năng tổ chức, quản lý và phân tích; có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm phân tích như SAS/SQL/Python/R/Matlab, sử dụng được các hệ thống ERP; có khả năng lập kế hoạch, bám sát theo kế hoạch đặt ra, có điều chỉnh khi cần thiết; có chứng chỉ kế toán trưởng, ưu tiên chứng chỉ CPA, ACCA. Điều này cho thấy, các ứng viên mới rời ghế nhà trường cần xây dựng thêm cho mình các kỹ năng trên sau 3 năm để đáp ứng được nghề nghiệp lâu dài.

Kết luận và kiến nghị

Thông qua nghiên cứu đã cho thấy, các kỹ năng mà sinh viên chuyên ngành kế toán - kiểm toán cần liên tục vận động, thay đổi theo thời gian. Sự đánh giá từ phía nhà tuyển dụng trong giai đoạn mới ra trường và khi đã có kinh nghiệm làm việc thực tế từ 03 năm trở lên rất khác nhau đối với vị trí kế toán - kiểm toán. Bên cạnh các yêu cầu của nhóm kiến thức chuyên ngành và nhóm kỹ năng cơ bản, thì yêu cầu nhóm giá trị gia tăng ngày càng cao thì càng nhiều kỹ năng bổ sung. Điều đó cũng cho thấy, để đáp ứng được yêu cầu khắt khe của nhà tuyển dụng, sinh viên cần linh hoạt, nỗ lực và liên tục hoàn thiện các kỹ năng cho mình.

Đối với sinh viên: cần xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho bản thân, lựa chọn vị trí chuyên sâu theo lĩnh vực kế toán - kiểm toán, hay tư vấn kế toán - kiểm toán. Ngoài ra, cũng nên tìm kiếm công việc kế toán - kiểm toán đa dạng ở các loại hình DN như sản xuất, thương mại, dịch vụ hay DN nước ngoài, DN trong nước, để có thể củng cố kiến thức chuyên ngành và nâng cao sự hiểu biết với các hoạt động khác nhau. Cần xác định tinh thần tự học suốt đời và nâng cao giá trị bản thân, thông qua sự hình thành và tự hoàn thiện các kỹ năng còn thiếu, các kỹ năng mới mà thị trường lao động yêu cầu.

Đối với các trường đại học: cơ sở đào tạo giáo dục, trong chu kỳ kiểm định, đánh giá và sửa đổi chương trình đào tạo cho ngành kế toán - kiểm toán nên tham khảo các kết quả khảo sát từ thị trường việc làm, mô tả công việc và yêu cầu của nhà tuyển dụng thông qua phương pháp phân tích nội dung. Từ đó, bổ sung thêm các nội dung hoặc áp dụng thêm các phương pháp giảng dạy mới, nhằm cung cấp cho người học có các kỹ năng và phương pháp tự học. Đặc biệt, trong nghiên cứu này đã cho thấy, ngoài các kiến thức chuyên ngành kế toán - kiểm toán, sinh viên chuyên ngành kế toán - kiểm toán cần có kiến thức về thuế nói riêng và sự hiểu biết về luật pháp nói chung. Do đó, các trường đại học và cơ sở đào tạo nên xem xét và thêm học phần môn học có kiến thức về thuế và văn bản pháp luật.

Tài liệu tham khảo

Brian L. Davis, Lowell W.Hellervik, James L.Sheard. (2000). Successful Manager’s Handbook. Personnel Decisions, INC.

Phan Quốc Tuấn, Bùi Thị Thanh. (2019). Khám phá các yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp đại học: Khảo sát tại các khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Vũ Thế Dũng –Trần Thanh Tòng. (2009). Yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kỹ năng đối

với sinh viên mới tốt nghiệp các ngành quản lý – kinh tế.

Vũ Thế Dũng. (2005). 8 kỹ năng cần thiết của nhà quản trị hiện đại.

University of Colorado. Establish of Content Analysis.

Phụ lục 1: Thông báo tuyển dụng của Công ty kiểm toán trong nhóm Big4 năm 2021-2022

STT

Tên viết tắt

Tên công ty

Vị trí công việc

Yêu cầu tuyển dụng

1

Pwc

Pricewaterhouse coopers

* Các chương trình tuyển dụng cho thực tập sinh

+ TTS kiểm toán

+ TTS tư vấn thuế

* Các chương trình tuyển dụng cho Tân cử nhân

+ Trợ lý kiểm toán

+ Tư vấn thuế,

* Tiếng anh
* Kiến thức chuyên môn (kế toán, kiểm toán, thuế)

2

KPMG

Klyneld Peat Marwick Goerdeler

* Các chương trình tuyển dụng cho thực tập sinh

+ TTS kiểm toán

+ TTS tư vấn thuế

* Các chương trình tuyển dụng cho Tân cử nhân

+ Trợ lý kiểm toán

+ Tư vấn thuế,

* Tiếng anh
* Kiến thức chuyên môn (kế toán, kiểm toán, thuế)

3

Deloitte

Deloitte Touche Tohmatsu

* Các chương trình tuyển dụng cho thực tập sinh

+ TTS kiểm toán

+ TTS tư vấn thuế

* Các chương trình tuyển dụng cho Tân cử nhân

+ Trợ lý kiểm toán

+ Tư vấn thuế,

* Tiếng anh
* Kiến thức chuyên môn (kế toán, kiểm toán, thuế)

4

EY

Ernst&Young

* Các chương trình tuyển dụng cho thực tập sinh

+ TTS kiểm toán

+ TTS tư vấn thuế

* Các chương trình tuyển dụng cho Tân cử nhân

+ Trợ lý kiểm toán

+ Tư vấn thuế,

* Tiếng anh
* Kiến thức chuyên môn (kế toán, kiểm toán, thuế)

(Nguồn: nhóm tác giả tự tổng hợp)


Phụ lục 2: Thông báo tuyển dụng vị trí kế toán - kiểm toán của một số DN Việt Nam năm 2021-2023

STT

Vị trí tuyển dụng

Tên công ty

Mô tả công việc

Yêu cầu

1

Chuyên viên kế toán

Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP (vnsteel)

* Số lượng: 01.

* Công việc chính: - Tổng hợp các báo cáo đơn vị được phân công phụ trách; - Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản của báo cáo tài chính và đưa ra một số nhận xét đánh giá công tác quản lý sử dụng vốn có hiệu quả; - Làm một số báo cáo quản trị và thực hiện công việc của nhân viên kế toán thanh toán (kiểm soát các chứng từ thu, chi); - Các công việc khác trong quản lý tài chính của Tổng công ty.

* Địa điểm làm việc: Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP; số 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (hệ chính quy) chuyên ngành Tài chính DN, Kế toán – kiểm toán,…

 - Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Đọc và dịch tốt).

 - Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ứng dụng công nghệ để phục vụ công việc.

- Có khả năng đọc, phân tích báo cáo tài chính của các đơn vị trên cơ sở đó đưa ra các nhận xét cơ bản về tình hình tài chính.

- Tuổi đời: dưới 30 tuổi, có sức khoẻ tốt.

2

Nhân viên kế toán thanh toán kiêm hành chính nhân sự

Công ty cổ phần TCE Vina Denim

* Mô tả công việc:

- Kế toán thanh toán kiêm hành chính nhân sự

- Thực hiện thu chi các chi phí phát sinh, báo cáo thu chi

- Chấm công, tính lương hàng tháng, tuyển dụng khi có nhu cầu

- Thống kê tổng hợp số liệu khi có yêu cầu

* Quyền lợi được hưởng: - Thu nhập 8tr- 10tr/tháng - Môi trường làm việc nước ngoài, đóng BH sau thử việc 1-2 tháng, lễ Tết, sinh nhật, hiếu hỉ...đầy đủ theo quy định

* Địa chỉ: Số 4 Nhà Chung, P Hàng Trồng, Q Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

- Tốt nghiệp đại học (chưa có kinh nghiệm được đào tạo) - Chuyên ngành: kế toán

- Biết sử dụng phần mềm misa, excel

- Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kế toán

Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake

- Hỗ trợ giám sát chuẩn bị bộ chứng từ thanh toán và trình ký các phòng ban.

- Liên lạc với các nhà cung cấp để hoàn thiện bộ chứng từ thanh toán và đối chiếu công nợ hai bên.

- Liên lạc với các phòng ban khác để hoàn thiện bộ chứng từ thanh toán.

- Hỗ trợ giám sát chuẩn bị chứng từ ngân hàng, chuẩn bị dữ liệu kiểm toán, cũng như lưu trữ chứng từ theo từng thư mục.

- Thực hành kê khai thuế GTGT.

- Tiếng Anh tốt

- Giao tiếp tốt

- Thành thạo Microsoft Office (Words, Excel).

- Chuyên ngành hoặc có chứng chỉ về Kế toán.

- Thực tập tối thiểu 3 tháng.

4

Nhân viên kế toán

Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm VNW

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định

- Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Kiểm tra, đối chiếu các số liệu chi tiết và tổng hợp

- Hỗ trợ cung cấp hồ sơ, giải trình số liệu với cơ quan thuế, các đoàn kiểm toán, thanh tra khi có phát sinh

- Theo dõi, kiểm soát công nợ, tài sản, chi phí toàn công ty

- Lập báo cáo tài chính theo quy định của công ty và pháp luật. * Quyền lợi được hưởng - Lương từ 9-12 triệu (thưởng thêm nếu làm tốt) - Thời gian làm việc: hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật) - Được cấp máy tính cấu hình cao phục vụ cho công việc - Hưởng đầy đủ lương thưởng tháng 13, nghỉ phép và các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN theo luật lao động hiện hành - Môi trường năng động, tạo điều kiện phát triển cho nhân viên.

- Năng động, ham học hỏi, có khả năng bao quát vấn đề

- Chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc

- Thành thạo excel, tin học văn phòng là một lợi thế

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

5

Thực tập sinh

Công ty Chứng khoán SSI

+ Chuẩn bị chứng từ kế toán

- Hỗ trợ điền thông tin các hợp đồng

- Chuẩn bị các ủy nhiệm chi, các chứng từ hỗ trợ thanh toán

- Hỗ trợ hạch toán trên phần mềm kế toán BRAVO

+ Theo dõi công nợ, TSCĐ, CCDC, tài khoản ngân hàng, tài khoản giao dịch

- Kiểm tra số dư tài khoản đầu ngày và đối chiếu cuối tháng

- Theo dõi đôn đốc thu hồi nợ phải thu của công ty

- Đối chiếu số dư nợ phải thu, phải trả với khách hàng, đối chiếu số dư ngân hàng

- Trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí trả trước theo định kỳ.

- Thực hiện kiểm kê TSCĐ, CCDC theo định kỳ.

+ Thực hiện các công việc khác theo phân giao.

 Nắm vững kiến thức các nguyên tắc kế toán và thông lệ báo cáo.

- Là sinh viên năm 04 các trường đại học ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán từ Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học viện Ngân hàng.

- Thành thạo Microsoft Office và đã tiếp cận thao tác với các phần mềm kế toán tại trường học.

- Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc.

- Chỉn chu, cẩn thận và chi tiết.

- Nhanh nhạy với số liệu và nghiên cứu, phân tích.

- Tìm hiểu nắm vững luật chuyên ngành để xử lý giải quyết vấn đề.

- Giao tiếp tốt tại văn phòng.

- Có các chứng chỉ kèm theo là một lợi thế.

6

Nhân viên kế toán nội bộ

Tập đoàn Giáo dục Res

- Các nghiệp vụ kế toán: thu, chi, kế toán nội bộ, thuế (rất ít khi phát sinh).

- Thực hiện các công việc hành chính, giấy tờ, sắp xếp lớp học, giờ dạy cho giáo viên, chuẩn bi tài liệu cho giáo viên.

- Hỗ trợ tư vấn phụ huynh học viên, thông báo lịch học và tình hình học tập của học viên (khi có yêu cầu).

* Địa chỉ làm việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học (có thể nhận sinh viên năm cuối, đang thực tập).

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành: sư phạm, ngôn ngữ, CNTT, báo chí, kinh tế.

- Kỹ năng văn phòng: thành thạo Word, Excel, tin học văn phòng.

- Ngoại hình: ưa nhìn, nhanh nhẹn.

- Tính cách: nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực, tinh thần làm việc nhóm tốt, kỷ luật lao động cao, chịu được áp lực công việc.

- Ưu tiên các ứng viên: có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn đào tạo du học, marketing, kỹ năng thương thuyết, khả năng thuyết trình. Có Tiếng Anh là một lợi thế rất lớn.

7

Nhân viên kế toán giá thành

Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tiến – MTG

- Kiểm tra, ước tính và tính giá thành sản phẩm, cập nhật trên phần mềm kế toán của công ty.

 - Quản lý giá thành, kiểm tra – đối chiếu các chứng từ kho và chứng từ kế toán liên quan đến sản xuất.

- Thực hiện công tác theo phân công.

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

- Ưu tiên bạn có kinh nghiệm.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và các phần mềm tin học văn phòng khác.

- Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm.

- Chịu được áp lực.

8

Nhân viên kế toán nội bộ

Công ty TNHH Fesson

* Hình thức làm việc: toàn thời gian

* Địa điểm làm việc: - Tp. Hà Nội: 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

* Mô tả công việc: - Thực hiện việc theo dõi tổng hợp và quản lý tiền mặt, hàng hóa, tài sản cố định theo yêu cầu của ban giám đốc - tập hợp dữ liệu theo dõi chi phí, bao gồm cả các chi phí có hóa đơn chứng từ và không có hóa đơn chứng từ. - Giao dịch ngân hàng: nộp, rút tiền mặt, ủy nhiệm chi, làm các hồ sơ giải ngân vay vốn - báo cáo về công nợ phải thu, phải trả, theo dõi công nợ và tình hình thanh toán hoặc đòi nợ đúng hạn. - Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu, hỗ trợ cho kế toán thuế. - Kiểm soát doanh thu, chi phí để đảm bảo các khoản doanh thu, chi phí đã được ghi nhận đúng. - Kiểm soát nội bộ, giám sát mọi hoạt động liên quan đến tài chính của công ty - Tham mưu, đề xuất cho ban giám đốc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ - Hạch toán, cập nhật và xử lý dữ liệu nội bộ hàng ngày - Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết (khi có yêu cầu) - Quản lý và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán nội bộ khoa học, an toàn và đúng quy định. - Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại cơ sở. - Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế và tài chính của công ty. - Các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

* Quyền lợi: - Có đánh giá tăng lương. Thưởng theo năng lực. - Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ - Cơ hội phát triển, thăng tiến lên các vị trí cao - Tham gia team building và du lịch hàng năm - Môi trường làm việc hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, được học hỏi nâng cấp bản thân liên tục, văn hóa cởi mở, luôn sẵn sàng tương tác hỗ trợ.

* Mức lương: 8 triệu - 15 triệu

* Yêu cầu ứng viên:

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán

- Chủ động, tự sắp xếp lên kế hoạch để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công

- Chịu khó chăm chỉ, làm việc chi tiết tốt

- Trung thực, cầu tiến, muốn phát triển sự nghiệp - sử dụng thành thạo excel

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ là một lợi thế.

9

Nhân Viên Kế Toán Cơ Sở

Neva Group

- Quản lý tiền thu chi tại cơ sở thẩm mỹ viện, nhập thông tin đơn hàng. - Lưu giữ hồ sơ, giấy tờ, nghiệp vụ kế toán - Nhập xuất hàng của cửa hàng - Tính công làm cho nhân viên cơ sở - Thực hiện các công việc phát sinh khác - Thời gian làm việc theo ca: 9h - 18h, ca 2: 11h - 20h (1h nghỉ ăn, đổi ca giữa 2 nhân viên kế toán của cơ sở) - Địa điểm: 43 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

* QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Mức lương: lương cơ bản 8-9tr + phụ cấp + thưởng nóng theo ngày - Các chế độ BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ,.. tuân theo quy định của pháp luật - Được làm trong một môi trường năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển nghề nghiệp. - Tăng lương định kì 6 tháng/lần tùy theo năng lực làm việc.

- Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán DN, Quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính, Marketing, hoặc các ngành nghề khác có liên quan.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính (Word, Excel,…).

- Biết sắp xếp, tổ chức công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập.

- Có kỹ năng giao tiếp nhanh nhạy xử lý công việc tốt.

 - Ưu tiên đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

10

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán CPA VietNam

• Tổ chứa, chỉ đạo và thực hiện kiểm toán, tham gia cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính, soát xét báo cáo kiểm toán,
giá trị DN để cổ phần hóa, định giá DN, định giá tài sản, động sản, bất động sản.

• Phụ trách, quản lý và mặt chất lượng dịch vụ, nhân sự, quan hệ khách hàng trong phạm vi công việc được phân công.

-Tốt nghiệp Đại học các ngành tài chính ngân hàng kế toán kiểm toán (Thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế là 1 lợi thế)

-Có chứng chỉ Kiểm toán viên Quốc gia (yêu cầu bắt buộc) từ 4 năm trở lên (tính từ thời điểm được cấp Chứng chỉ)

-Có thẻ thẩm định viên về giá là 1 lợi thế

-Có kinh nghiệm quản lý, phân công và kiểm soát nhóm kiểm toán và chất lượng cuộc kiểm toán;

-Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình trước đám đông.

-Trình độ tiếng Anh thành thạo là một lợi thế

-Trình độ vi tính văn phòng thành thạo.

-Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan tới lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế.

-Tôn trọng nghề nghiệp, lãnh đạo và đồng nghiệp;

-Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

-Cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

-Sẵn sàng đi công tác xa.

-Chịu được cường độ làm việc cao, có mong muốn làm việc lâu dài và ổn định.

(Nguồn: nhóm tác giả tự tổng hợp)

 

Nguồn: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Xem thêm
Ảnh hưởng của chuẩn mực và giá trị văn hóa đến hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam dưới góc nhìn của các kiểm toán viên

Ảnh hưởng của chuẩn mực và giá trị văn hóa đến hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam dưới góc nhìn của các kiểm toán viên

Phân loại và đo lường tài sản tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 09

Phân loại và đo lường tài sản tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 09

Nhân tố bất định, việc vận dụng thước đo phi tài chính và hiệu quả kinh doanh - Bằng chứng tại doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

Nhân tố bất định, việc vận dụng thước đo phi tài chính và hiệu quả kinh doanh - Bằng chứng tại doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

Ảnh hưởng khi chuyển đổi từ VAS 06 “Thuê tài sản” sang IFRS 16 “Leases” đến kết quả tài chính và hệ thống khen thưởng ban quản lý

Ảnh hưởng khi chuyển đổi từ VAS 06 “Thuê tài sản” sang IFRS 16 “Leases” đến kết quả tài chính và hệ thống khen thưởng ban quản lý

Áp dụng phương pháp giảng dạy và môi trường học tập tích cực theo thuyết kiến tạo trong lĩnh vực kế toán ở thời đại kỷ nguyên số

Áp dụng phương pháp giảng dạy và môi trường học tập tích cực theo thuyết kiến tạo trong lĩnh vực kế toán ở thời đại kỷ nguyên số

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh