Phân loại và đo lường tài sản tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 09

Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 09 - Công cụ tài chính được ban hành ngày 24/7/2014 bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IAS), có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu và sau ngày 01/01/2018 Chuẩn mực IFRS 09 mới được áp dụng, thay thế cho IAS 39 - Công cụ tài chính: Ghi nhận và Đo lường. Chuẩn mực mới đưa ra sự thay đổi trong 4 lĩnh vực: Phân loại và Đo lường các tài sản tài chính (TSTC); Hạch toán các thay đổi rủi ro tín dụng đối với nợ phải trả tài chính; Tổn thất tín dụng; và Kế toán phòng ngừa rủi ro. Bài viết sẽ tập trung làm rõ một trong những điểm mới trên của IFRS 09 so với IAS 39, đó chính là việc Phân loại và Đo lường TSTC là công cụ nợ hoặc công cụ vốn; đối với TSTC là công cụ phái sinh, tác giả xin phép được làm rõ ở bài viết khác.

Bài viết của Th.S. Nhữ Thị Hồng * Khoa Kế toán – Kiểm toán, Học viện Ngân hàng đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 05/2023 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Nhân tố bất định, việc vận dụng thước đo phi tài chính và hiệu quả kinh doanh - Bằng chứng tại doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

Nhân tố bất định, việc vận dụng thước đo phi tài chính và hiệu quả kinh doanh - Bằng chứng tại doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

Ảnh hưởng khi chuyển đổi từ VAS 06 “Thuê tài sản” sang IFRS 16 “Leases” đến kết quả tài chính và hệ thống khen thưởng ban quản lý

Ảnh hưởng khi chuyển đổi từ VAS 06 “Thuê tài sản” sang IFRS 16 “Leases” đến kết quả tài chính và hệ thống khen thưởng ban quản lý

Áp dụng phương pháp giảng dạy và môi trường học tập tích cực theo thuyết kiến tạo trong lĩnh vực kế toán ở thời đại kỷ nguyên số

Áp dụng phương pháp giảng dạy và môi trường học tập tích cực theo thuyết kiến tạo trong lĩnh vực kế toán ở thời đại kỷ nguyên số

Ảnh hưởng của TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) đến lĩnh vực kiểm toán

Ảnh hưởng của TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) đến lĩnh vực kiểm toán

Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp sản xuất:Trường hợp nghiên cứu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vicông tyory SportingGoods Vietnam

Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp sản xuất:Trường hợp nghiên cứu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vicông tyory SportingGoods Vietnam

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh