Tổng quan về nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận trong lĩnh vực kế toán

Nghiên cứu về quản trị lợi nhuận (QTLN) là một chủ đề, nhận được sự quan tâm rất lớn trong lĩnh vực kế toán. Việc tìm hiểu phương pháp đo lường hành vi QTLN và các nhân tố tác động đến nó, sẽ giúp gia tăng sự minh bạch và chất lượng thông tin báo cáo tài chính, từ đó gia tăng lòng tin của nhà đầu tư. Thông qua việc tổng hợp các công trình nghiên cứu về hành vi QTLN từ trước đến nay, tác giả tiến hành xác định xu hướng phát triển của các phương pháp đo lường hành vi QTLN, cũng như phân tích những vấn đề còn chưa nhất quán có liên quan đến các nhân tố tác động đến hành vi QTLN. Trên cơ sở đó, nghiên cứu tiến hành đề xuất các hướng nghiên cứu trong tương lai có liên quan đến hành vi QTLN.

Bài viết của TS. Phạm Quốc Thuần * HVCH. Nguyễn Cảnh Hưng ** Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 10/2022 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Sự phù hợp khi ghi nhận doanh thu, chi phí từ phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng

Sự phù hợp khi ghi nhận doanh thu, chi phí từ phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng

Một số vấn đề về báo cáo tình hình tài chính tại đơn vị hành chính, sự nghiệp

Một số vấn đề về báo cáo tình hình tài chính tại đơn vị hành chính, sự nghiệp

Những thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng kế toán môi trường tại các doanh nghiệp Việt Nam

Những thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng kế toán môi trường tại các doanh nghiệp Việt Nam

Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công Trường hợp thu nhập bao gồm phụ cấp thuê nhà

Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công Trường hợp thu nhập bao gồm phụ cấp thuê nhà

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh