Đánh giá tình hình tài chính các công ty thuỷ sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong những năm vừa qua, các công ty thuỷ sản tại Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng mạnh về sản xuất và xuất khẩu. Tuy nhiên, các công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn, trong quá trình phát triển. Bài nghiên cứu phân tích tình hình tài chính của 12 công ty thuỷ sản đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam sàn HOSE và HNX, trong giai đoạn 2010 – 2020, trên các nội dung: đầu tư vốn, tài trợ vốn và hiệu suất, hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính các các công ty thuỷ sản.

Bài viết của NCS. Nguyễn Đình Minh Hiếu * Học viện Tài chính đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số 5/2022 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp của các công ty logistics niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp của các công ty logistics niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu hệ thống kế toán quản trị và kiểm soát

Nghiên cứu hệ thống kế toán quản trị và kiểm soát

Các trường hợp chiết khấu thương mại xảy ra trong thực tế, phương pháp ghi nhận và cách xử lý hóa đơn

Các trường hợp chiết khấu thương mại xảy ra trong thực tế, phương pháp ghi nhận và cách xử lý hóa đơn

Áp dụng IFRS tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Một số giải pháp triển khai hiệu quả

Áp dụng IFRS tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Một số giải pháp triển khai hiệu quả

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh