Phân tích hiệu quả kinh doanh trong mối quan hệ với đòn bẩy tài chính của các công ty cổ phần sản xuất thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Phân tích hiệu quả kinh doanh (HQKD) trong mối quan hệ với đòn bẩy tài chính là nội dung quan trọng trong phân tích tài chính của các doanh nghiệp (DN). Thông qua các chỉ tiêu: ROI, ROA, ROE, ROS, EPS và DC, để đánh giá sức sinh lợi kinh tế của vốn, tài sản và chi phí, trong mối quan hệ với sử dụng nợ của nhà quản trị. Các công ty cổ phần (CTCP) sản xuất Thép của Việt Nam trong thời gian qua vừa bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế thế giới và Đại dịch Covid-19, thêm nữa là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm 2019 - 2022 có nhiều biến động bất thường. Bài viết của tác giả, nghiên cứu về HQKD của 03 CTCP sản xuất Thép đã niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong mối quan hệ với đòn bẩy tài chính. Thông qua nội dung phân tích, nhóm tác giả đưa ra các khuyến cáo về sử dụng các giải pháp để nâng cao HQKD và đòn bẩy tài chính hợp lý cho những DN này trong thời gian tới.

Bài viết của PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang * Th.S. Nguyễn Phi Long * Đại học Kinh tế Quốc Dân đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 4/2023 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Nghiên cứu hiệu ứng Momentum trên thị trường chứng khoán

Nghiên cứu hiệu ứng Momentum trên thị trường chứng khoán

Số hóa và công nghệ chuyển đổi số trong công tác kế toán

Số hóa và công nghệ chuyển đổi số trong công tác kế toán

Luận bàn về phương pháp phân bổ chi phí trong phân tích lợi nhuận đa chiều MPA tại các ngân hàng thương mại

Luận bàn về phương pháp phân bổ chi phí trong phân tích lợi nhuận đa chiều MPA tại các ngân hàng thương mại

Kế toán quản trị và chiến lược chuỗi cung ứng của doanh nghiệp: Vai trò và các kỹ thuật áp dụng

Kế toán quản trị và chiến lược chuỗi cung ứng của doanh nghiệp: Vai trò và các kỹ thuật áp dụng

Các nhân tố ảnh hưởng của khoản phải thu đến khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng của khoản phải thu đến khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết Việt Nam

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh