Nghiên cứu mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ kế toán và chất lượng hệ thống thông tin kế toán

Nội dung bài viết tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ (KSNB) hoạt động kế toán và chất lượng hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT). Theo COSO, (2013); Gable và cộng sự, (2003); Al-Hiyari và cộng sự, (2013); Jokipii và cộng sự, (2010), KSNB được đo lường bằng mức độ các kiểm soát này đạt được ba mục tiêu cơ bản về báo cáo, hoạt động và sự tuân thủ của các hoạt động kế toán. Trong khi đó, chất lượng HTTTKT được đo lường dựa trên tính hữu ích của thông tin kế toán đầu ra: Bagaeva, (2008); Gorla và cộng sự, (2010); Romney và Steinbart, (2012); Susanto, 2017). Nghiên cứu định lượng dựa trên mối quan hệ tuyến tính cho thấy, KSNB kế toán có ảnh hưởng tích cực và cùng chiều đến chất lượng HTTTKT, trong đó tính hiệu quả và hiệu năng của hoạt động kế toán có ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng HTTTKT. Dựa vào kết quả nghiên cứu trên một số khuyến nghị được đưa ra cho các doanh nghiệp (DN), các đối tượng sử dụng thông tin và cơ quan ban hành chính sách.

Bài viết của TS. Hà Hồng Hạnh * Đại học Kinh tế Quốc dân đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 9/2022 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điều chỉnh phân loại lại liên quan đến các thành phần của thu nhập tổng hợp khác theo IAS 01

Điều chỉnh phân loại lại liên quan đến các thành phần của thu nhập tổng hợp khác theo IAS 01

Thực trạng áp dụng Quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp hàng xuất khẩu Việt Nam

Thực trạng áp dụng Quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp hàng xuất khẩu Việt Nam

Trao đổi về nội dung môn học kế toán tài chính doanh nghiệp

Trao đổi về nội dung môn học kế toán tài chính doanh nghiệp

Tổng quan về sự phát triển của các phương pháp kế toán quản trị hiện đại

Tổng quan về sự phát triển của các phương pháp kế toán quản trị hiện đại

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh