Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp của các công ty logistics niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm điều tra ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp (DN) của các công ty logistics niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cấu trúc vốn có ảnh hưởng tích cực đến giá trị DN đại diện bởi cả ROE và Tobin’s Q. Đối với các biến kiểm soát, quy mô DN được tìm thấy có ảnh hưởng tiêu cực đến cả ROE và Tobin’s Q, tốc độ tăng trưởng chỉ có ảnh hưởng tích cực đến ROE, cấu trúc tài sản chỉ có ảnh hưởng tích cực đến Tobin’s Q còn tỷ số thanh toán ngắn hạn không có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc.

Bài viết của Th.S. Lương Thị Thúy Diễm * Th.S. Nguyễn Trà Ngọc Vy * Th.S. Mai Thị Lệ Huyền * Khoa Kinh tế và Kế toán, Trường Đại học Quy Nhơn đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số 5/2022 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Nghiên cứu hệ thống kế toán quản trị và kiểm soát

Nghiên cứu hệ thống kế toán quản trị và kiểm soát

Các trường hợp chiết khấu thương mại xảy ra trong thực tế, phương pháp ghi nhận và cách xử lý hóa đơn

Các trường hợp chiết khấu thương mại xảy ra trong thực tế, phương pháp ghi nhận và cách xử lý hóa đơn

Áp dụng IFRS tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Một số giải pháp triển khai hiệu quả

Áp dụng IFRS tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Một số giải pháp triển khai hiệu quả

Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Giải pháp về đào tạo kế toán quản trị trong bối cảnh số hóa môi trường kinh doanh

Giải pháp về đào tạo kế toán quản trị trong bối cảnh số hóa môi trường kinh doanh

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh