Khả năng áp dụng IFRS của các doanh nghiệp phi tài chính trên sàn chứng khoán: nhìn từ lý thuyết hành vi có kế hoạch

Nghiên cứu sử dụng lý thuyết hành vi có kế hoạch nhằm xác định và đánh giá mức độ tác động của các các nhân tố đến khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, dựa trên dự liệu khảo sát quy mô mẫu 273 doanh nghiệp. Các phương pháp kiểm định gồm Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, có 4 nhân tố tác động đến khả năng áp dụng IFRS của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, gồm thái độ nhà quản trị, chi phí, hội nhập kinh tế, trình độ của kế toán viên, trong đó nhân tố chi phí tác động theo chiều tiêu cực và có mức độ ảnh hưởng mạnh nhất.

Bài viết của của Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh và Phạm Huỳnh Lan Vi – Đại học Tài chính, Marketing đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 10/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Kha-nang-ap-dung-IFRS-cua-DN-phi-TC-tren-san-CK-Nhin-tu-ly-thuyet-hanh-vi-co-ke-hoach.pdf

 

Xem thêm
Kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp chế biến gỗ khu vực Nam Trung Bộ

Kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp chế biến gỗ khu vực Nam Trung Bộ

Chất lượng dự báo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chất lượng dự báo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng BCTC của đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Bình Dương

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng BCTC của đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Bình Dương

Các công cụ kỹ thuật gian lận, trốn thuế và kinh nghiệm chống gian lận, trốn thuế trong kỷ nguyên số

Các công cụ kỹ thuật gian lận, trốn thuế và kinh nghiệm chống gian lận, trốn thuế trong kỷ nguyên số

Xây dựng kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần đầu tư Rồng Việt Land

Xây dựng kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần đầu tư Rồng Việt Land

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh