Chất lượng dự báo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Trên thế giới các nghiên cứu về chất lượng dự báo kết quả kinh doanh của nhà quản lý là rất phổ biến, song tại Việt Nam chưa từng có nghiên cứu về chủ đề này. Tác giả tiến hành nghiên cứu về chất lượng dự báo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước, giai đoạn 2017 – 2019. Kết quả chỉ ra rằng, các dự báo có độ chính xác thấp, thiên lệch theo hướng quá lạc quan và hành vi này rất khác biệt ở từng doanh nghiệp.

Bài viết của  Nguyễn Thị Thanh Loan – Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Ngoại thương  đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 10/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Chat-lg-du-bao-ket-qua-kinh-doanh-cua-DN-phi-TC-tren-TTCKVN.pdf

 

Xem thêm
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng BCTC của đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Bình Dương

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng BCTC của đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Bình Dương

Các công cụ kỹ thuật gian lận, trốn thuế và kinh nghiệm chống gian lận, trốn thuế trong kỷ nguyên số

Các công cụ kỹ thuật gian lận, trốn thuế và kinh nghiệm chống gian lận, trốn thuế trong kỷ nguyên số

Xây dựng kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần đầu tư Rồng Việt Land

Xây dựng kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần đầu tư Rồng Việt Land

Vai trò của kiểm toán trong quản trị công

Vai trò của kiểm toán trong quản trị công

Tính học phí tại trường Đại học công lập theo mô hình ABC

Tính học phí tại trường Đại học công lập theo mô hình ABC

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh