Ảnh hưởng của kỳ hạn nợ trong cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp - Trường hợp các công ty logistics niêm yết tại Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện, nhằm điều tra ảnh hưởng của cấu trúc vốn (CTV), nhưng có xem xét các kỳ hạn nợ khác nhau (ngắn hạn và dài hạn) đến giá trị doanh nghiệp (GTDN), trong trường hợp của các công ty logistics niêm yết tại Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ số nợ ngắn hạn (NNH) có tác động tích cực đến GTDN đại diện bởi tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE); còn hệ số nợ dài hạn (NDH) không có ý nghĩa thống kê trong việc giải thích ROE; ngược lại, hệ số NNH không có ý nghĩa thống kê với GTDN đại diện bởi Tobin’s Q, trong khi hệ số NDH có tác động tích cực đến Tobin’s Q. Từ đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị, nhằm nâng cao GTDN cho các công ty logistics niêm yết tại Việt Nam.

Bài viết của Th.S. Lương Thị Thúy Diễm * Khoa Kinh tế & Kế toán, Trường Đại học Quy Nhơnđăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 7/2022 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Về lập tờ khai thuế giá trị gia tăng Trường hợp đơn vị có hàng hóa nhập khẩu

Về lập tờ khai thuế giá trị gia tăng Trường hợp đơn vị có hàng hóa nhập khẩu

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả áp dụng quản trị tinh gọn tại doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu tại Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả áp dụng quản trị tinh gọn tại doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu tại Việt Nam

Nghiên cứu về kế toán quản trị chiến lược

Nghiên cứu về kế toán quản trị chiến lược

Ảnh hưởng của quản lý hàng tồn kho đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Ảnh hưởng của quản lý hàng tồn kho đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh