Ảnh hưởng của quản lý hàng tồn kho đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện, nhằm đánh giá ảnh hưởng của hiệu quả quản lý hàng tồn kho (HTK)  nói chung và các thành phần riêng lẻ của HTK nói riêng (nguyên vật liệu, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thành phẩm) đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp (DN). Dựa trên dữ liệu tài chính thu thập được từ 57 DN sản xuất niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, trong khoảng thời gian 6 năm, từ 2014 đến 2019. Sử dụng phân tích hồi quy, nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ cùng chiều giữa hiệu quả quản lý HTK nói chung và các thành phần riêng lẻ của HTK nói riêng, đến khả năng sinh lời của DN. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đưa ra kết luận mức độ ảnh hưởng của quản lý HTK đến khả năng sinh lời của DN là khác nhau, tùy vào phân loại HTK và chỉ số đo lường khả năng sinh lời.

Bài viết của Lê Trà My - Nguyễn Thị Thảo Nhi - Trần Thị Thu Huyền * Đại học Ngoại thương đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 7/2022 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Nhân tố tác động đến sự lựa chọn chính sách kế toán - Nghiên cứu tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tỉnh Bình Dương

Nhân tố tác động đến sự lựa chọn chính sách kế toán - Nghiên cứu tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tỉnh Bình Dương

Nghiên cứu về tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp và ý kiến đề xuất

Nghiên cứu về tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp và ý kiến đề xuất

Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ định hướng theo rủi ro

Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ định hướng theo rủi ro

Công bố thông tin vốn trí tuệ - Một biện pháp nhấn mạnh giá trị tài sản vô hình của công ty

Công bố thông tin vốn trí tuệ - Một biện pháp nhấn mạnh giá trị tài sản vô hình của công ty

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh