Tổng cục Thuế thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

Được sự phê duyệt của Bộ Tài chính theo Quyết định số 1585/QĐ-BTC ngày 18/8/2021 và Quyết định số 1993/QĐ-BTC ngày 12/10/2021, Tổng cục Thuế triển khai tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2021 vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố.

Thời gian thí sinh đăng ký trực tuyến: trong vòng 30 ngày, kể từ 12h00 ngày 20/10/2021 đến 12h00 ngày 20/11/2021.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: 05 ngày làm việc, kể từ 8h00 ngày 16/11/2021 đến 17h00 ngày 20/11/2021.

Chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; chỉ tiêu tuyển dụng; nội dung thi và hình thức thi, địa điểm tiếp nhận hồ sơ.... được đăng trên Website của Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố.

Chi tiết tại File đính kèm.

Tài liệu đính kèm :

Nguồn: TCT

Xem thêm
Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 11/2021

Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 11/2021

Sinh hoạt tháng 11/2021 chi hội 25 ngày 19/11/2021

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 10 năm 2021

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 10 năm 2021

Những điểm mới của Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định về hóa đơn, chứng từ

Thông báo hoãn kỳ họp Chi hội 25 tháng 8 và tháng 9/2021

Thông báo hoãn kỳ họp Chi hội 25 tháng 8 và tháng 9/2021

Thông cáo báo chí và hình ảnh về khảo sát chức năng tài chính của ACCA

Thông cáo báo chí và hình ảnh về khảo sát chức năng tài chính của ACCA

Công bố thành lập Cơ Quan Chuẩn Mực Báo Cáo Giá Trị

Công bố thành lập Cơ Quan Chuẩn Mực Báo Cáo Giá Trị

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh