Tổng cục Thuế thông báo Kết quả kỳ thi và phúc khảo kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018

Thực hiện Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

Căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-TCTngày 08/12/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018,

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018 thông báo:

1. Kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018 (Theo Quyết định số 226/QĐ-HĐT ngày 29/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi về việc công nhận kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018).

2. Phúc khảo kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018:

Hội đồng thi nhận đơn đề nghị phúc khảo trong giờ hành chính các ngày làm việc: từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 09/11/2018 tại địa chỉ: Trường Nghiệp vụ Thuế, phòng 726, Tầng 7, số 123 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Đơn phúc khảo: theo mẫu đính kèm. Đơn phúc khảo nộp sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

Nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ theo số điện thoại sau để được giải đáp: 024.39727772 hoặc  024.36321609.

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018 trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm :

Xem thêm
Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 6/2019

Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 6/2019

Sinh hoạt tháng 6/2019 chi hội 25 ngày 21/6/2019

Về Đề án áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam

Về Đề án áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam

ACCA, Hội đồng Carnegie và Viện CFA cùng tôn vinh Đạo Đức Nghề nghiệp

ACCA, Hội đồng Carnegie và Viện CFA cùng tôn vinh Đạo Đức Nghề nghiệp

Hội thảo “Các thách thức về thuế trong thời đại công nghệ ”

Hội thảo “Các thách thức về thuế trong thời đại công nghệ ”

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 10/2018

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 10/2018

Cập nhật hướng dẫn mới về thuế TNCN

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh