Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019

Ngày 17/09/2019, Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019 về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019 ra Thông báo số 01/TB-HĐT ngày 17/09/2019:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 19/9/2019 đến ngày 15/10/2019

- Chi phí: 250.000 đồng/môn

- Thời gian dự kiến thi: dự kiến 29/11/2019 đến 3/12/2019

Chi tiết thông báo và mẫu hồ sơ, các bạn vui lòng xem trong trang web của Bộ Tài chính theo link đính kèm:

Thông báo của BTC


Xem thêm
Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 01/2020

Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 01/2020

Sinh hoạt tháng 01/2020 chi hội 25 ngày 10/01/2020

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 9/2019

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 9/2019

Những điểm mới của Luật Quản lý thuế 2019 (tiếp theo)

Sinh hoạt chuyên đề tháng 7 năm 2019 của Hội Kế toán TPHCM

Sinh hoạt chuyên đề tháng 7 năm 2019 của Hội Kế toán TPHCM

Luật Quản lý thuế sửa đổi: Nghiêm cấm cán bộ thuế và người nộp thuế thông đồng, trốn thuế

Luật Quản lý thuế sửa đổi: Nghiêm cấm cán bộ thuế và người nộp thuế thông đồng, trốn thuế

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh