THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2019

Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 943/QĐ-BTC ngày 04/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2019.

- Thời gian nộp hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 05 ngày làm việc. Từ 8 giờ 00 ngày 15/7/2019 đến 17 giờ 00 ngày 19/7/2019.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại trụ sở cơ quan Cục Thuế.

 Thông tin chi tiết xem tại trang web của Tổng Cục Thuế: http://gdt.gov.vn


Xem thêm
Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 01/2021

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 01/2021

Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2020

Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 01/2021

Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 01/2021

Sinh hoạt tháng 01/2021 chi hội 25 ngày 15/01/2021

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 6/2019

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 6/2019

Tổ chức bộ máy Kiểm toán nội bộ và Nghị định 05/2019/NĐ-CP

Thời gian: Sáng Thứ năm ngày 27/6/2019

Sinh hoạt chuyên đề tháng 5 năm 2019 của Hội Kế toán TPHCM

Sinh hoạt chuyên đề tháng 5 năm 2019 của Hội Kế toán TPHCM

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 5/2019

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 5/2019

Cập nhật các văn bản mới về thuế

Thời gian: Ngày 30/5/2019

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh