Thông báo số 94/TB-HĐT ngày 31/8/2018 về thời gian, địa điểm thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018 thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế - kỳ thi thứ hai năm 2018 như sau:

1. Thời gian thi: Chiều ngày 22/9/2018 và ngày 23/9/2018:

- Chiều ngày 22/9/2018: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 14 giờ 00 phút.

- Sáng ngày 23/9/2018: thi môn Pháp luật về thuế. Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 07 giờ 00 phút.

- Chiều ngày 23/9/2018: thi môn Kế toán. Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 13 giờ 15 phút.

2. Địa điểm:

- Tại Hà Nội: Học viện Ngân hàng, Số 12 phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Tại Tp Hồ Chí Minh: Trường Đại học Tài chính - Marketing, Số 2C, đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Danh sách thí sinh: theo Quyết định số 166/QĐ-HĐT ngày 31/8/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi về việc phê duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi, đủ điều kiện miễn thi, không đủ điều kiện miễn thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018. 

4. Lưu ý:

- Thông báo này thay cho giấy báo thi. Hội đồng thi không gửi giấy báo thi đến từng thí sinh.

- Đề nghị thí sinh có mặt làm thủ tục và dự thi đúng giờ, mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu – đối với người nước ngoài). Thí sinh nhận phiếu dự thi khi đến làm thủ tục dự thi.

-  Thí sinh kiểm tra thông tin của mình trong danh sách đã được đăng tải kèm theo thông báo này. Trường hợp thông tin của thí sinh có sai sót so với hồ sơ đã nộp cho Hội đồng thi, đề nghị thí sinh liên hệ với Hội đồng thi trước ngày 07/9/2018  theo số điện thoại: 024.39727772.

- Danh sách thí sinh từng phòng thi được niêm yết tại địa điểm thi vào chiều ngày 22/9/2018. 

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018 trân trọng thông báo./.

 

File tải xuống bao gồm:

1. QĐ số 166/QĐ-HĐT ngày 31/8/2018

2. Danh sách các trường hợp không đủ điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018

3. Danh sách các trường hợp không đủ điều kiện miễn thi môn Kế Toán kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018

4. Danh sách Thí sinh dự thi Kế Toán

5. Danh sách Thí sinh dự thi Pháp luật về Thuế

6. Danh sách Thí sinh dự thi Hai môn (Pháp luật về Thuế và Kế Toán)

7. Danh sách các trường hợp đủ điều kiện miễn thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018  

Tài liệu đính kèm :

Xem thêm
Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 3/2019

Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 3/2019

Sinh hoạt tháng 3/2019 chi hội 25 ngày 15/3/2019

Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2018

Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2018

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 27/8/2018 - 21/9/2018 

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 8/2018

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 8/2018

Cập nhật các văn bản mới về thuế

Sinh hoạt chuyên đề tháng 7 năm 2018 của Hội Kế toán TPHCM

Sinh hoạt chuyên đề tháng 7 năm 2018 của Hội Kế toán TPHCM

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 7/2018

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 7/2018

Quyền và nghĩa vụ người nộp thuế khi có đoàn thanh tra, kiểm tra thuế

Đối tác
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh