THÔNG BÁO ĐÀO TẠO LỚP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO 

LỚP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

 

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Tập trung đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo các doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch và quản lý hoạt động sản xuất - kinh doanh; tăng cường năng lực quản lý nhân sự; đào tạo cho nhân viên các doanh nghiệp về các kiến thức cụ thể như: kế toán, nhân sự, marketing…; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp và dân dụng; đào tạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, pháp chế tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng; đào tạo Quản trị viên tài sản trí tuệ và các chuyên đề mở rộng; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế chế tạo và chuyển giao công nghệ, thiết bị mới.

II MỤC TIÊU CỤ THỂ

−       Nắm bắt và áp dụng tư duy kinh doanh trong vấn đề phát triển thị trường và các dòng sản phẩm;

−       Hiểu và áp dụng các kỹ năng và công cụ để vận hành hữu hiệu các chức năng của quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ: tài chính, nhân sự, marketing, sản xuất điều hành, quản trị và kiểm soát chi phí

−       Biết cách thiết kế các cấu trúc tổ chức và tái cấu trúc chúng để phù hợp với quy mô tăng trưởng của đơn vị;

−       Nhận dạng các thay đổi và  bất ổn từ môi trường để thích ứng nhằm phát triển;

−       Biết cách quản lý thực hiện công việc có hiệu quả để phát triển và động viên nhân viên.

−       Có khả năng tư duy phân tích khi giải quyết vấn đề;

−       Ứng dụng thành thạo tư duy sáng tạo và đổi mới;

−       Có tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề, bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh;

−       Có kỹ năng đàm phán, lãnh đạo, thực hiện tốt các tương tác cá nhân.

III. ĐỐI TƯỢNG

−       Cán bộ quản lý các tổng công ty, công ty trực thuộc.

−       Đội ngũ nhân sự quản lý cao cấp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố.

−       Đội ngũ doanh nhân trong các doanh nghiệp cổ phần hóa vừa có năng lực chuyên môn, vừa có lý luận chính trị khi được cử làm người đại diện vốn của nhà nước.

IV. THỜI GIAN: 12 buổi/khóa

−       Lớp 1: Học vào các tối 2, 4, 6. Khai giảng ngày 6/5/2019

−       Lớp 2: Học vào các tối 3, 5, 7. Khai giảng ngày 7/5/2019

V. HỌC PHÍ: 2.200.000đ/học viên

VI. GIẢNG VIÊN:

+ Giám đốc điều hành CEO:

−       Viện sĩ, Ts: Nguyễn Văn Đáng - Đại học Tài chính Marketing Bộ Tài chính, Tiến sĩ (Ph.D.) Đại học Tổng hợp xây dựng Mat-xcơ-va, Liên Xô; Ngành: Kinh tế và Quản lý xây dựng..

−       Ths Nguyễn Anh Ngọc - Nguyên Phó giám đốc TT Xúc tiến thương mại và đầu tư Tp Hồ chí Minh (ITPC), UB Nhân dân TP HCM, Giảng viên Khoa Thương Mại, Đại học Văn Lang TP HCM

−       Ts Nguyễn Thị Bích Châm - Đại học Kinh tế TP.HCM

−       Ths Nguyễn Xuân Hùng - Giám đốc nhân sự và Đào tạo Công ty Cổ phần Vietcomreal, Giám đốc Nhân sự và Đào tạo Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Giám đốc nhân sự khu vực miền Nam và kiêm đào tạo của Techcombank

+ Giám đốc tài chính CFO:

−       PGS, Ts Nguyễn Hồng Thắng - Trưởng BM Tài chính công, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

−       Ths Nguyễn Anh Ngọc - Nguyên Phó giám đốc TT Xúc tiến thương mại và đầu tư Tp Hồ chí Minh (ITPC), UB Nhân dân TP HCM, Giảng viên Khoa Thương Mại, Đại học Văn Lang TP HCM

−       Ths Trương Hoàng Hùng - Tổng Giám đốc công ty kiểm toán TNP, Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Kiểm Toán BDO Việt Nam.

−       Ts Nguyễn Thị Uyên Uyên - Trưởng bộ môn Quản trị và Định giá tài sản tài chính, Đại Học Tài Chính Kế Toán TP. HCM

+ Giám đốc sản xuất CPO:

−       Ths Huỳnh Bảo Tuân - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu & đào tạo quản trị doanh nghiệp (BR&T) - ĐH Bách Khoa TPHCM

−       Ts Lê Văn Bảy - Giảng viên tư vấn, đào tạo tại đại học quốc tế Sài gòn, chuyên gia về Logistics và Supply Chain…Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu khoa học Viện Thái Bình Dương.

−       Ts Nguyễn Chí Bình - Giám đốc chiến lược và kinh doanh. Tập đoàn MAN AUTOMOBLIE ASIA PACIFIC, Đức

−       Ts Nguyễn Thị Bích Châm - Đại học Kinh tế TP.HCM

 

STT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

GHI CHÚ

 

Giám đốc điều hành

 

 

(1) Chân dung CEO, nghệ thuật lãnh đạo, quản trị hiệu quả 

+Chân dung CEO

+Tư tưởng Kinh doanh

+Quản trị Cuộc đời

(2) Chiến lược kinh doanh 

+Hoạch định chiến lược kinh doanh

+Lợi ích của hoạch định chiến lược kinh doanh

+Khi nào cần hoạch định chiến lược kinh doanh?

+Các yếu tố hợp thành kế hoạch chiến lược kinh doanh

+Các bước hoạch định chiến lược kinh doanh

(3) Quản trị Marketing và thương hiệu 

+Giới thiệu Marketing

+Phân khúc, thị trường mục tiêu và định vị

+Lập kế hoạch và quản trị marketing

+Thương hiệu và quản trị thương hiệu

+Định vị thương hiệu

+Chiến lược xây dựng thương hiệu

+Quy trình xây dựng thương hiệu

(4) Quản trị tài chánh và hệ công cụ quản trị tài chính dành cho lãnh đạo

+Các chỉ báo về tài chính và kỹ năng xử lý dành cho lãnh đạo

+Quản trị dòng tiền của Doanh nghiệp và thực hành dự báo dòng tiền

+Kế hoạch tài chính và dự toán thu chi

+Các công cụ tiền tệ, định mức kinh tế kỹ thuật và các công cụ tài chính

+Phân tích tài chính

+Hệ thống thông tin Kinh tế, tài chính

+Hệ thống kiểm soát nội bộ

(5) Quản trị nhân sự + KPI 

+Chiến lược nhân sự

+Chính sách nhân sự

+Tuyển dụng và lựa chọn

+Đánh giá nhân sự

+Đào tạo và phát triển nhân sự, lương thưởng

+Phân tích và thiết kế công việc

+Kỹ năng tạo động lực, ủy thác, giải quyết xung đột.

+Các công cụ quản lý nhân sự

 

 

Giám đốc tài chính

 

 

(1) Chân dung CFO 

+Vai trò, vị trí của giám đốc tài chính trong bộ máy tổ chức Doanh nghiệp;

+Các công cụ tài chính của doanh nghiệp;

+Các tiền đề và quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp.

(2) CFO và những quyết định liên quan đến kế toán quản trị 

- Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của kế toán quản trị;

- Phân loại chi phí;

- Phân tích biến động chi phí;

- Phân tích quan hệ Chi phí - Doanh thu - Lợi nhuận;

- Phân tích điểm hòa vốn, …;

- Các nội dung khác liên quan.

(3) CFO với kỹ thuật hoạch định tài chính và phân tích tài chính 

- Tổng quan về tài chính doanh nghiệp;

- Lập và phân tích báo cáo tài chính;

- Phân tích cơ cấu tài sản, nguồn vốn và rút ra nhận xét;

- Phân tích khả năng sinh lời:

+ ROE (Return On Equity);

+ ROCE (Return On Capital Employed);

+ Mô hình phân tích Dupont & Dupont mở rộng, ..;

- Phân tích khả năng thanh toán;

- Phân tích lưu chuyển dòng tiền;

- Phân tích và chiến lược quản lý rủi ro tài chính;

- Phân tích các chỉ số tài chính liên quan đến trái phiếu, cổ phiếu;

- Các công cụ, phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến và hiệu quả nhất trong đầu tư trái phiếu, cổ phiếu.

(4) Thuế và pháp luật trong kinh doanh 

+Tổng quan hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam;

+Một số loại thuế chủ yếu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

+Hóa đơn, chứng từ.

(5) Quản trị dòng tiền, quản trị rủi ro tài chánh 

+Dòng tiền  - Hệ mạch máu trong cơ thể doanh nghiệp

+Khả năng sinh lời (profitability) và khả năng thanh toán (liquidity)

+Dòng tiền vào (inflows) và dòng tiền ra (outflows)

+Kế hoạch dòng tiền và kiểm soát tiền mặt trong doanh nghiệp

+Tổng quan về quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ;

+Thiết lập môi trường và thiết chế kiểm soát;

+Nhận diện rủi ro;

+Đánh giá rủi ro;

+Chiến lược, kế hoạch  và quy trình quản lý rủi ro;

(6) CFO và thị trường vốn 

+Giới thiệu về thị trường vốn;

+Thực trạng thị trường vốn tại Việt Nam, thách thức và hội nhập;

+Các công cụ của thị trường vốn;

 

 

Giám đốc sản xuất

 

 

(1) Chân dung Giám đốc sản xuất 

- Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của GĐSX trong hoạt động của Doanh nghiệp:

- Làm thế nào để có thể là một GĐSX thành công? Các điều kiện cần có.

(2) Chiến lược & kế hoạch sản xuất 

-  Chiến lược và kế hoạch sản xuất trong tổng thể kế hoạch công ty

-  Hoạch định chiến lược và kế hoạch sản xuất

-  Phát triển kế hoạch sản xuất linh hoạt

-  Thực thi, kiểm soát và đánh giá

(3) Quản trị sản xuất chuyên sâu - Quản lý đội ngũ sản xuất đối với CPO => hệ thống quản trị sản xuất hiệu quả 

- Các khái niệm chính trong hệ thống quản lý SX hiệu quả

- Thiết lập dòng chảy giá trị

- 5S và quản lý trực quan

- Cân bằng chuyền - công cụ quản lý xưởng SX

- Tiêu chuẩn hóa công việc và quản lý mục tiêu SP đầu ra theo giờ, theo người

(4) Quản trị chuỗi cung ứng 

- Khái niệm về quản trị chuỗi cung ứng

- Kế hoạch sản xuất (Demand & Supply Planning)

- Quản trị vật tư

- Quản trị tồn kho

- Quản lý kho bãi

(5) Tổ chức thực hiện quá trình quản lý hệ thống SX hiệu quả (các kỹ năng cần thiết để thực hiện)

• Kỹ năng  tạo động lực

• Kỹ năng giao việc

• Kỹ năng giải quyết xung đột

 

       Các anh chị có nhu cầu, xin đăng ký và nộp tiền tại Văn phòng Hội kế toán Thành phố Hồ Chí Minh – 142 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3 hoặc chuyển khoản vào tài khoản Hội Kế toán TP. HCM số 776.719 Ngân hàng TM CP Á Châu (ACB) Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

       Mọi chi tiết xin liên hệ số ĐT: 39.303.908 (Anh Hoàng) 39.306.727 (Cô Thảo) hoặc Email: hoiketoan@hcm.fpt.vn

Xem thêm
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN  HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Khai giảng ngày 2 tháng 6 năm 2020

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ  LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ 2020

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ 2020

Khai giảng ngày 9/3/2020

Lớp tập huấn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS.12)

Lớp tập huấn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS.12)

KHAI GIẢNG: NGÀY 6/8/2019

Lớp tập huấn phần mềm quản lý tài sản nhà nước

Lớp tập huấn phần mềm quản lý tài sản nhà nước

KHAI GIẢNG: NGÀY 13/8/2019

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2019

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2019

Khai giảng:  Tối ngày 10/6/2019

 

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh