KẾ HOẠCH SINH HOẠT CỦA HỘI KẾ TOÁN TP.HCM NĂM 2019

Tháng

Ngày

Tên chuyên đề

Diễn giả

Ghi chú

1

Thứ Năm, 24/01/2019

Sai sót thường gặp khi quyết toán, thanh tra thuế

Ông Đỗ Đăng Tăng

Cục Thuế TP.HCM

2

Thứ Năm, 28/02/2019

Kỹ năng soát xét kiểm tra phát hiện sai sót trong số liệu kế toán

Bà Lê Thị Minh Châu

Cty Lê Minh

3

Thứ Năm, 28/03/2019

Cập nhật văn bản về thuế đã ban hành trong Quý 1/2018

 

Cục Thuế TP.HCM

4

Thứ Năm, 25/04/2019

Kế toán quản trị

 

Smart Train

5

Thứ Năm, 30/05/2019

Kỹ năng quản lý nợ phải thu

Ông Mai Thanh Tòng

 

6

Thứ Năm, 27/06/2019

Cập nhật văn bản về thuế đã ban hành trong Quý 2/2018

 

Cục Thuế TP.HCM

7

Thứ Năm, 25/07/2019

Giới thiệu những điểm mới của Luật Quản lý thuế

 

Cục Thuế TP.HCM

8

Thứ Năm, 30/08/2019

Hướng dẫn những điểm mới về Luật Lao động

 

Sở LĐTBXH

9

Thứ Năm, 26/09/2019

Cập nhật văn bản về thuế đã ban hành trong Quý 3/2018

 

Cục Thuế TP.HCM

10

Thứ Năm, 31/10/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

 

Sở KH & ĐT

11

Thứ Năm, 28/11/2019

Cập nhật những văn bản mới về thuế

 

Cục Thuế TP.HCM

12

Thứ Năm, 26/12/2019

Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2019

 

Cục Thuế TP.HCM

Xem thêm
Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 12/2018

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 12/2018

Sai sót thường gặp khi lập và trình bày BCTC

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 10/2017

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 10/2017

Cập nhật văn bản thuế và các văn bản khác do CP ban hành trong Qúy 2 và Qúy 3 năm 2017

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 9/2017

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 9/2017

Tính giá thành sản phẩm theo cách tiếp cận thực tế

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 8/2017

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 8/2017

Giải đáp những vướng mắc về lao động và tiền lương theo Luật Lao động 2012

Tài liệu thuế TNCN lớp ôn thi đại lý thuế

Tài liệu thuế TNCN lớp ôn thi đại lý thuế

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh