Giới thiệu HAA

HỘI KẾ TOÁN TP. HỐ HỒ CHÍ MINH

Hội Kế toán Thành phố đựơc thành lập theo Quyết định số 3864/QĐ-UB-TH ngày 18 tháng 11 năm 1994 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Qua quá trình hoạt động, Hội đã kết nạp được hơn 1.000 hội viên, với 29 chi hội.

Hội Kế toán TP là một hội nghề nghiệp, có mục đích tập hợp những người đang làm công tác kế toán đã có quá trình kinh nghiệm công tác và đã có một trình độ chuyên môn tối thiểu theo qui định của Điều lệ do Trung ương Hội thông qua.

Trong thời gian qua Hội đã tập trung vào 3 công việc chính là:

  • Tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng cho Hội viên nhằm cập nhật chính sách chế độ kế toán, thuế mới
  • Củng cố nâng cao nhất lượng các chi hội
  • Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, kế toán và các cơ chế, chính sách của ngành

I. CÔNG TÁC CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN

Phần lớn các hội viên của Hội đều tha thiết, gắn bó và tích cực tham gia vào các buổi sinh hoạt do Chi hội và Hội tổ chức; đồng thời đã có nhiều đóng góp xây dựng Hội cả về phương thức hoạt động và phát triển hội viên.Từ đó, chương trình sinh hoạt định kỳ của các Chi hội và hoạt động Hội được điều chỉnh, cải tiến, nội dung phong phú, cung cấp kịp thời các thông tin bổ ích về chính sách tài chính, kế toán, thuế. Mô hình hoạt động ngày càng thiết thực, phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của hội viên, nên được hội viên tích cực hưởng ứng. Tính đến nay có một số Chi hội tổ chức sinh hoạt với nội dung phong phú, đã thu hút hội viên tích cực hưởng ứng như Chi hội kế toán các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Chi hội kế toán các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, ngành du lịch Saigon, v.v…

Hoạt động của Hội trong thời gian qua

1. Bản tin

Hàng quý, Hội có phát hành Bản tin gửi đến các Chi hội và hội viên. Nội dung Bản tin có nhiều thông tin về các cơ chế, chính sách tài chính, kế toán mới. Ngoài ra, còn có những trang tin tức thể hiện những vấn đề đặ ra cần quan tâm thông qua các ví dụ nghiệp vụ kinh tế phát sinh và xử lý cụ thể. Đồng thời, cũng dành những trang tin tức trả lời giải pháp nghiệp vụ cho các hội viên theo yêu cầu. Bản tin của Hội trong thời gian qua đã giải quyết được phần nào nhu cầu bức xúc trong xử lý tài chính đơn vị cơ sở.

2. Sinh hoạt chuyên đề

Thời gian qua, Hội đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề liên quan đến các chính sách, chủ trương của Nhà nước như giới thiệu về Luật thuế mới, Luật kế toán và các chuẩn mực, giới thiệu nội dung Hiệp định Thương mại Việt Mỹ, Thị trường chứng khóan Việt Nam, trao đổi và giải đáp các vướng mắc khi thay đổi, bổ sung chế độ kế toán, và hệ thống hóa các vấn đề thay đổi kế toán trong năm để phục vụ quyết toán cuối năm. Các buổi sinh hoạt nói trên đã thu hút được nhiều hội viên tham gia và được đánh giá là bổ ích, thiết thực trong công tác của Hội.

3. Giao lưu giữa các Chi hội

Ngoài ra, để tạo điều kiện giao lưu giữa các Chi hội, Hội cũng đã tổ chức cho Ban chấp hành và hội viên tham quan một số địa điểm, danh lam, thắng cảnh như: Châu Đốc, Hà Tiên, Phú Quốc, Đà Lạt, … Đặc biệt đã tổ chức tham quan học tập hoạt động một số Hội Kế toan các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc và Nhật. Qua đó, hội viên rất phấn khởi và Ban chấp hành cũng đã rút ra được nhiều điều bổ sung hoạt động Hội.

II. CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

Hội xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của Hội vì qua công tác này Hội thực hiện được vai trò trách nhiệm của mình thông qua việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, đội ngũ kế toán. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để Hội trang bị kiến thức về cơ chế, chính sách tài chính cho các vị lãnh đạo của các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị quận huyện, phường xã nhằm thực hiện tốt hơn vai trò quản lý tại cơ sở.

Công tác bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ nói trên đã mang lại một nguồn tài chính vừa đảm bảo các hoạt động của Hội vừa tích lũy cho Hội để tham gia đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, thăm hỏi các cháu tàn tật, mồ côi, người già neo đơn, …

III. KẾT LUẬN

Hội Kế toán TP đạt được một số kết quả bước đầu trong việc củng cố tổ chức và sinh hoạt hội viên là do:

  1. Quyết tâm cao của toàn bộ Ban Chấp hành Hội Kế toán TP.HCM
  2. Chọn chuyên đề thích hợp, thiết thực trong cuộc sống
  3. Huy tụ được đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp
Xem thêm
HAA : 20 năm xây dựng và phát triển

HAA : 20 năm xây dựng và phát triển

Tháng 10 năm 1994, Hội Kế toán Thành Phố Hồ Chí Minh (“HKTTP”) được thành lập theo Quyết định số 43/VP-HKTVN ngày 28/10/1994 của Trung ương Hội Kế toán Việt Nam. Đến ngày 21/12/1994 Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh ra Quyết định số 4320-QD-UB/HH-DN cho phép thành lập Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn xin gia nhập hội

Đơn xin gia nhập hội

Hội viên cá nhân: là công dân Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế tán thành Điều lệ Hội, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, nhiệt tình hoạt động Hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội, có thể trở thành Hội viên chính thức nếu có một trong ba điều kiện...

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh