Xây dựng thẻ điểm cân bằng bền vững tại các doanh nghiệp khai khoáng Bình Định

Thẻ điểm cân bằng bền vững là công cụ quản lý chiến lược bền vững, thực hiện trách nhiệm môi trường, xã hội của doanh nghiệp. Thẻ điểm cân bằng cung cấp khuôn khổ tích hợp các khía cạnh kinh tế, môi trường, xã hội thành một hệ thống quản lý duy nhấtmang lại thành công cho doanh nghiệp. Khai khoáng là ngành công nghiệp nhạy cảm với môi trường theo quyết định số 04/2012/QĐ-BTNMT. Vì vậy, sử dụng thẻ điểm cân bằng bền vững vào quản trị chiến lược bền vững trong các doanh nghiệp khai khoáng là hết sức cần thiết. Điều này giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu các bên liên quan và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, tác giả xây dựng thể điểm cân bằng bền vững cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Từ khoá: Phát triển bền vững, thẻ điểm cân bằng bền vững, thông tin môi trường.

Abstract

Sustainability balanced scorecard is a tool for managing sustainable strategies, implementing businesses’ social and environmental responsibilities.Sustainability balanced scorecard provides framework for integrating economic, environmental and social aspects into a management system that brings success to the business. Mining is an environmental sensitivity industry under the Decision No. 04/2012/QD-BTNMT. Therefore, using sustainabilitybalanced scorecard into sustainable strategic management in mining enterprises is essential. This helps firms meet the needs of stakeholders and improve their competitive advantage in the context of integration. Using qualitative research methods, author built sustainability balanced scorecard for mining enterprises in Binh Dinh province.

Keywords: Environmental information, sustainable development, sustainability balanced scorecard.

 Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 10/2019 của Nguyễn Thị Kim Tuyến*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

File đính kèm

XD-the-diem-can-bang-ben-vung-tai-DN-khai-khoang-Binh-Dinh.pdf


Xem thêm
Các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính toàn diện Nghiên cứu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính toàn diện Nghiên cứu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

Hoàn thiện chứng từ và sổ kế toán trong công tác kế toán Kho bạc Nhà nước

Hoàn thiện chứng từ và sổ kế toán trong công tác kế toán Kho bạc Nhà nước

Hiệu quả thoái vốn nhà nước, nhìn từ trường hợp Sabeco

Hiệu quả thoái vốn nhà nước, nhìn từ trường hợp Sabeco

Áp dụng Kế toán quản trị tại doanh nghiệp Việt Nam

Áp dụng Kế toán quản trị tại doanh nghiệp Việt Nam

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh