Vận dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC tại doanh nghiệp dệt may khăn bông trên địa bàn huyện Hưng Hà – Thái Bình

Nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát công tác kế toán tại các doanh nghiệp dệt may khăn bông trên địa bàn huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Kết quả cho thấy, các doanh nghiệp về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về thu thập và cung cấp thông tin kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa), tuy nhiên việc tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hạch toán kế toán còn nhiều hạn chế, bất cập. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện việc vận dụng Thông tư trong công tác tổ chức kế toán tại các doanh nghiệp dệt may khăn bông nói riêng và các DNNVV nói chung.

Bài viết của Nguyễn Đức Tú – Nguyễn Quốc Chỉnh – Nguyễn Thị Thuỷ * Học viện Nông nghiệp Việt Nam đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Van-dung-TT133-tai-DN-det-may-khan-bong.pdf

Xem thêm
Vận dụng bảng điểm cân bằng đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai

Vận dụng bảng điểm cân bằng đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai

Thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh tại CTCP Việt Úc Bình Định và giải pháp hoàn thiện

Thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh tại CTCP Việt Úc Bình Định và giải pháp hoàn thiện

Tổng quan các phương pháp đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Tổng quan các phương pháp đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Tác động của Quản trị doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết

Tác động của Quản trị doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết

Tổ chức công tác kế toán tại các trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ trên địa bàn TP . HCM

Tổ chức công tác kế toán tại các trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ trên địa bàn TP . HCM

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh