Tổ chức hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị chi phí: nghiên cứu tại Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí gắn với Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC, qua đó chỉ ra những hạn chế và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí. Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các tài liệu của đơn vị nghiên cứu; dữ liệu sơ cấp được thu thập qua phỏng vấn các đối tượng có liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Tác giả sử dụng nghiên cứu tại bàn kết hợp với tổng hợp, phân tích, đánh giá các dữ liệu thu thập được. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thông tin kế toán mới chỉ đáp ứng được yêu cầu cho lập báo cáo tài chính, chưa cung cấp được thông tin giúp Ban quản lý ra quyết định kinh doanh. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại đơn vị nghiên cứu.

Bài viết TS. Phạm Bính Ngọ * Phòng tài chính – Quân chủng hàng không – Không quân  đăng trên Tạp chính  Kế toán và Kiểm toán số tháng 5/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

To-chuc-HTTTKT-phuc-vụ-QTCP.pdf

Xem thêm
Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Sử dụng các tỷ số truyền thống và tỷ số dòng tiền khi đánh giá thanh khoản Doanh nghiệp niêm yết trên hose

Sử dụng các tỷ số truyền thống và tỷ số dòng tiền khi đánh giá thanh khoản Doanh nghiệp niêm yết trên hose

Những tác động của công nghệ blockchain ảnh hưởng đến kế toán và kiểm toán

Những tác động của công nghệ blockchain ảnh hưởng đến kế toán và kiểm toán

Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các DN ngành nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các DN ngành nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính công bền vững trong Covid-19

Tài chính công bền vững trong Covid-19

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh